Sander Kramer LL.M.

Researcher - Ph.D Candidate

Sander Kramer is universitair docent belastingrecht aan het Instituut voor Transnationale en Euregionale Grensoverschrijdende Samenwerking en Mobiliteit / ITEM en is tevens verbonden aan de vakgroep belastingrecht. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van (grensoverschrijdende) pensioenen; belastingheffing over (grensoverschrijdende) pensioenen; internationaal en Europees belastingrecht; (Europees) socialezekerheidsrecht; en gedragsmatige/socio-psychologische benaderingen van recht en beleid. Naast zijn promotieonderzoek verzorgt Sander als docent onderwijs in verschillende vakken, voornamelijk op het gebied van de Nederlandse loon- en inkomstenbelasting, en in de master ‘Cross-border Taxation of Human Capital’. Sinds februari 2021 is Sander verbonden als gastdocent aan de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC).