Melissa Dols

Student assistent

Melissa Dols studeert de pre-master Rechten aan de Universiteit Maastricht en vervult tevens de functie van Student-Assistent bij ITEM. Haar voornaamste taken omvatten het bijdragen aan interdisciplinair onderzoek.

Voorafgaand aan haar aanstelling als Student-Assistent heeft zij als stagiaire bij ITEM haar afstudeeronderzoek uitgevoerd. Deze behelsde de grensoverschrijdende uitwisseling van patiëntengegevens tussen de ziekenhuizen Maastricht UMC+ en RWTH Aachen. Dit onderzoek heeft geleid tot het behalen van haar bachelorsdiploma HBO-rechten.

Met haar juridische achtergrond en passie voor Europees- en internationaal recht levert Melissa een waardevolle bijdrage aan de kerntaken van ITEM.