Bevordering van de kennis van de zogenaamde “buurtalen” in de Euregio Maas-Rijn

Project
Completed 100%
Logo Interreg, EMR, EMR Lingua

Bevordering van de kennis van de zogenaamde “buurtalen” in de Euregio Maas-Rijn

Het INTERREG V-A project EMR-Lingua loopt van 2021-2023 en heeft als overkoepelend doel het bevorderen van de kennis van de zogenaamde “buurtalen” (Nederlands, Frans en Duits) in de Euregio Maas-Rijn. Daartoe is een Euregionaal Centrum voor Buurtaal opgericht.

Dit project wordt medegefinancierd door het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn programma van de Europese Unie, gebaseerd op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In de Euregio zijn in de loop der jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om de kennis van de buurtalen te bevorderen. Het doel van het Centrum is om deze initiatieven samen te brengen en onderlinge verbindingen en samenwerking te stimuleren, zodat er een centraal aanspreekpunt ontstaat voor scholen en andere geïnteresseerden. Zo zal het Centrum bestaand digitaal lesmateriaal samenbrengen en verder ontwikkelen, de schoollabels ‘Euregioschool’ en ‘Euregioprofielschool’ beheren en scholen ondersteunen bij het vinden van partners voor uitwisselingsprojecten. Als projectpartner draagt ITEM op twee manieren bij aan dit Interreg-project. Ten eerste zal ITEM (Susanne Sivonen en Dorien Coppens) een analyse maken van de juridische obstakels voor leerkrachten die in een buurland werken (binnen de Euregio Maas-Rijn). Ten tweede zal ITEM (Dr. Daan Hovens) een rapport schrijven over bestaande behoeften, knelpunten en praktijken met betrekking tot taal- en intercultureel onderwijs op middelbare scholen.

Bekijk de video van Daan en Susanne op YouTube

Juridische en administratieve belemmeringen voor de mobiliteit van leerkrachten in het secundair onderwijs in de Euregio Maas-Rijn (EMR)
Susanne Sivonen & Dorien Coppens

Het rapport geeft een gedetailleerde beoordeling van juridische en administratieve obstakels voor docenten in het voortgezet onderwijs die aan de andere kant van een lands- of taalgrens binnen de Euregio Maas-Rijn (willen) werken. Bovendien formuleert het rapport specifieke beleidsaanbevelingen over hoe dergelijke obstakels overwonnen kunnen worden. Uiteindelijk kunnen deze aanbevelingen dienen om de uitwisseling van onderwijzend personeel in de euregio te bevorderen, bijvoorbeeld ten behoeve van taalonderwijs en/of om tweetalige onderwijspraktijken zoals Content and Language Integrated Learning (CLIL) en Language Immersion te faciliteren.

Lees hier het volledige rapport

Verbinding door onderwijs in een grensregio. Waarom scholen in de Euregio Maas-Rijn wel/niet in buurtaalonderwijs en Euregionale schoolactiviteiten investeren
Daan Hovens

Dit onderzoeksrapport gaat over de vraag waarom scholen in het secundair onderwijs in de Euregio Maas-Rijn wel/niet investeren in buurtaalonderwijs (Duits, Frans, Nederlands) en Euregionale schoolactiviteiten (zoals Euregionale uitstapjes en scholierenuitwisselingen). Dit rapport kijkt naar welke politieke en maatschappelijke patronen, behoeften en knelpunten (de afwezigheid van) bepaalde investeringen kunnen helpen verklaren en geeft specifieke aanbevelingen om het buurtaalonderwijs in de Euregio te “verduurzamen”, specifiek in het secundair onderwijs.

Lees hier het volledige rapport:

In het Nederlands
In het Duits
In het Frans

This project is co-financed by the Interreg V-A Euregion Meuse-Rhine programme of the European Union, based on the European Regional Development Fund (ERDF).