ITEM

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility

Expertise Centrum

Onze kernactiviteiten

ITEM verricht interdisciplinair onderzoek in het kader van grensoverschrijdende Euregionale mobiliteits- en samenwerkingsvraagstukken. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan praktische oplossingen. Dit start vanuit een interdisciplinaire invalshoek, waaruit op juridisch, economisch, cultureel, en bestuurlijk vlak onderzoek plaatsvindt. Dit gaat allemaal in samenwerking met de verschillende faculteiten binnen de Universiteit Maastricht. Door middel van zowel kleinschalig contractonderzoek als ook extensieve jaarlijkse reportages, gaat ITEM aan de slag met de problemen die spelen rond de internationalisering van de wereld en de invloed die deze hebben op de grensregio’s. Ons onderzoek draait om het vertalen van wetenschappelijke kennis naar praktische oplossingen.

Maatschappelijke grenseffecten analyse en kennisverspreiding

Vraaggestuurde onderzoeksopdrachten en maatschappelijk gerichte onderzoeksprojecten

Europees fundamenteel onderzoek

Opleidingen, cursussen en trainingen

Maatschappelijke grenseffecten analyse en kennisverspreiding

Vraaggestuurde onderzoeksopdrachten en maatschappelijk gerichte onderzoeksprojecten

Opleidingen, cursussen en trainingen

Europees fundamenteel onderzoek

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws van én door ITEM.

Twitter

Een mijlpaal in de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland: het project ‘Schakelpunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland’ is op 20 maart 2024 door het Comité van Toezicht Interreg Vlaanderen-Nederland goedgekeurd. Lees hier meer: https://www.regiosaandegrens.nl/actueel/nieuws/2024/03/25/start-schakelpunt

Heute in @NRWinEU gemeinsam mit Uni Maastricht @ITEM_UM Workshop zu „Solving Cross-Border Problems with the Cross-Border Facilitation Tool?“ mit Expertinnen und Experten aus 🇳🇱, 🇧🇪, 🇫🇷, 🇮🇹, 🇵🇱 und 🇩🇪: "Doppelstrukturen vermeiden, pragmatische und flexible Ansätze unterstützen!"

Recente publicaties

Agenda

Bekijk hier welke ITEM evenementen er de komende tijd op de planning staan.

Kom in contact

Wilt u meer te weten komen over ITEM? Neem dan vrijblijvend contact op!