Dossiers

  1. 90% regel
  2. Wet op de normalisatie van ambtenaren
  3. Europees grensoverschrijdend mechanisme
  4. Bestuur onder de nieuwe Interreg-verordening
  5. Grensoverschrijdende gegevens
  6. Nitraatrichtlijn en mestquota NL/DE

Samenvattingen Grenseffectenrapportage 2019

▶️ In het Engels
▶️ In het Nederlands

Infographic (Klik om te downloaden)