Dossiers

  1. De gevolgen van de Corona-crisis voor grensoverschrijdende regio’s
  2.  Implementatie en mogelijke effecten van de Nederlandse Nota Ruimte en Milieu (NOVI) vanuit Euregionaal perspectief
  3. Evaluatie vooraf van het (potentiële) grensoverschrijdende effect van het programma voor structurele versterking om een einde te maken aan de elektriciteitsproductie op basis van steenkool in Duitsland
  4. De (on)mogelijkheid van grensoverschrijdende opleidingsbudgetten om langdurige werkloosheid aan te pakken
  5. De grensoverschrijdende effecten van het voorgestelde Duitse “basispensioen

Dossier 1 en 3 zijn enkel beschikbaar in het Engels.

Samenvattingen Grenseffectenrapportage 2020

▶️ In het Engels
▶️ In het Nederlands

Infographic (Klik om te downloaden)