Grenseffectenrapportage 2023

Dossier 4: Toekomstbestendige acute zorg in Nederland: 360° grensoverschrijdend perspectieven

Samenvatting dossier

De samenvatting van dit dossier is te bekijken in de algehele samenvatting van de ITEM Grenseffectenrapportage 2023.

Volledig dossier

Het volledige dossier is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels

Toelichting dossier

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ernst Kuipers) heeft voorgesteld om de acute zorg te concentreren als reactie op de stijgende vraag naar spoedeisende zorg en de personeelstekorten in Nederland. Er is echter bezorgdheid geuit over het effect van dit voorstel op de nabijheid en kwaliteit van de zorg in grensregio’s, waar patiënten al lange afstanden moeten afleggen naar zorgdiensten. Hoewel het voorstel het belang van betere regionale samenwerking bij de zorgverlening en de verdeling van patiënten benadrukt, roept het de vraag op of er voldoende aandacht wordt besteed aan de gevolgen en mogelijkheden van euregionale en grensoverschrijdende samenwerking.