Grenseffectenrapportage 2023

Dossier 5: Grensoverschrijdende effectbeoordeling van openbaar vervoer in de Euregio Maas-Rijn (studentendossier)

Samenvatting dossier

De samenvatting van dit dossier is te bekijken in de algehele samenvatting van de ITEM Grenseffectenrapportage 2023.

Volledig dossier

Het volledige dossier is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels

Toelichting dossier

Hoe kan het grensoverschrijdend vervoer tussen Nederland, België en Duitsland worden verbeterd?  Grensoverschrijdend openbaar vervoer is een cruciaal onderdeel van de Euregionale mobiliteit. De vraag hoe grensoverschrijdend openbaar vervoer wordt beïnvloed door nationale wetgeving of beleid en wat er gedaan kan worden om het te verbeteren, staat centraal in dit project. Adequaat openbaar vervoer is een belangrijke factor in het verlagen van de uitstoot in heel Europa, verschillende studies hebben de beperkingen of ontbrekende schakels in de grensoverschrijdende mobiliteit aangetoond. Binnen het PREMIUM project zal een multidisciplinair studententeam een grenseffecten rapportage uitvoeren naar de stand van zaken van (duurzaam) grensoverschrijdend openbaar vervoer.