FOCI report 2024 European degree label

 

Op 27 maart heeft de Europese Commissie een belangrijke stap voorwaarts gezet met de presentatie van een uitgebreide blauwdruk voor een Europees diploma label. Deze blauwdruk beschrijft het kader en de richtlijnen voor de implementatie van een Europees diploma label en markeert een cruciaal moment voor Europese hoger onderwijsinstellingen en studenten. Het afgelopen jaar heeft het FOCI-project, een dynamisch samenwerkingsverband tussen YUFE, ECIU en EPICUR Alliances, intensief gewerkt aan het testen van dit concept, de implicaties ervan voor de regelgevende kaders, criteria voor het toekennen van een Europees diploma label en een toekomstig beleidskader dat nodig is om het te ondersteunen.

ITEM-rapport

In het kader van dit project publiceerden ITEM-onderzoekers Susanne Sivonen en Pim Mertens onlangs hun rapport getiteld ‘Analytical report on the procedural, organisational and legal aspects of awarding the European diploma label’. Het rapport, gebaseerd op de analyse van juridische, procedurele en administratieve trajecten voor het toekennen van het Europees diploma label, is gericht op het identificeren van deze trajecten voor het toekennen van een gezamenlijk Europees diploma label, door het identificeren van mogelijkheden en obstakels die voortkomen uit de huidige nationale en institutionele regelgeving binnen het FOCI consortium.

Ze ontdekten onder andere dat het essentieel is om gestandaardiseerde definities op te stellen om hun betekenis te verduidelijken en terminologie vast te stellen die consistent en uniform wordt toegepast in de beleidsdiscussies rond het Europees diploma (label). Verder kan het bestaan van verschillende regelgevingsmodellen, verspreide regelgeving en het feit dat Engelse vertalingen vaak niet beschikbaar waren, de ontwikkeling van gezamenlijke programma’s bemoeilijken. Bovendien is de huidige vorm van de criteria misschien niet uitgebreid genoeg om de complexiteit van het succesvol creëren van joint degrees of een Europees diploma label aan te pakken.

✳️ Lees het volledige rapport, inclusief alle conclusies en aanbevelingen