Praktische documenten die grensoverschrijdende mobiliteit stimuleren door de erkenning van kwalificaties te vergemakkelijken

Procedures voor de erkenning van kwalificaties voor gereglementeerde beroepen kunnen een uitdaging vormen. Het kan moeilijk zijn om de juiste bevoegde autoriteit te vinden en het kan nodig zijn om uitgebreide documentatie in te dienen. Door hun complexiteit worden erkenningsprocedures er vaak van beschuldigd niet transparant, ingewikkeld en tijdrovend te zijn en soms zelfs mobiliteit te ontmoedigen.

Daarentegen zijn goed lopende erkenningsprocedures belangrijk om grensoverschrijdende tewerkstelling te vergemakkelijken. Als een erkenningsbesluit niet op tijd wordt genomen, kan dit leiden tot het verlies van een baan of tot de beslissing om helemaal af te zien van grensoverschrijdend werk. Dit is nadelig voor grensoverschrijdende werkgelegenheid, mobiliteit, optimale toewijzing van middelen en belemmert de verwezenlijking van de rechten van vrij verkeer in de EU.

Niet-erkenning wordt beschouwd als een belangrijk grensobstakel. Om dergelijke belemmeringen aan te pakken, heeft de Europese Commissie in 2018 een oproep gedaan voor een aantal proefprojecten om gemeenschappelijke grensbelemmeringen aan te pakken. Deze oproep werd bekend als het B-solutions initiatief.

Een van de geselecteerde projecten werd ingediend door de Provincie Limburg (NL) als hoofdaanvrager en uitgevoerd door het Instituut voor Transnationale en Euregionale grensoverschrijdende samenwerking en Mobiliteit / ITEM en stelde voor om stappenplannen en factsheets te maken om de transparantie van erkenningsprocedures voor gereglementeerde beroepen te vergroten.

Op deze pagina vindt u de eerste stappenplannen en factsheets die zijn ontwikkeld in het kader van het B-solutions project “Roadmap and factsheet for the recognition of qualifications for highly demanded professions”.

Voor de ontwikkeling van deze documenten werd een aanpak in drie stappen voorgesteld:

1. 1. Selecteren van veelgevraagde beroepen: uiteindelijk werden de beroepen fysiotherapeut, tweedelijnsverpleegkundige en leraar secundair onderwijs geselecteerd. U kunt hier meer lezen over de selectiemethode.

2. Ontwikkeling van stappenplannen en factsheets: de documenten zijn ontwikkeld op basis van een literatuurstudie, interviews en enquêtes met de beroepsgroepen. literatuuronderzoek, interviews en enquêtes met de bevoegde autoriteiten voor erkenning en zijn bedoeld om eerstelijns ondersteunende diensten (bv. grensoverschrijdende informatiepunten en arbeidsbemiddelaars) en burgers te informeren over hoe de bevoegde autoriteiten kwalificaties beoordelen. Alle stappenplannen en factsheets zijn beschikbaar in vier talen (NL/DE/FR/EN) en kunnen hieronder worden geraadpleegd.

Roadmaps & Factsheets NL

Algemene factsheet

Roadmap Fysiotherapeut

Roadmap Verzorgende/Zorgkundige

Roadmap Leraar voortgezet onderwijs/secundair onderwijs

 

Roadmaps & Factsheets DE

Allgemeine Factsheet

Roadmap Physiotherapeut/in

Roadmap Krankenpflegehelfer/in-(Kranken)Pflegeassistent/in

Roadmap Sekundarschullehrer/in

 

Roadmaps & Factsheets FR

Factsheet Général

Roadmap Kinésithérapeute

Roadmap Aide-soignant

Roadmap Enseignant de l’enseignement secondaire

 

Roadmaps & Factsheets EN

General factsheet

Roadmap Physiotherapist

Roadmap Second level nurse

Roadmap Secondary school teacher

 

3. Documentatie over de aanpak van het ITEM projectteam en algemene bevindingen over het project. Lees het rapport hier.

Het project “Roadmap and factsheet for the recognition of qualifications for highly demanded professions” wordt gefinancierd door de Europese Unie.