ITEM Jaarconferentie 2024

22nov00:0000:00ITEM Jaarconferentie 2024

Details evenement

Save the date: ITEM Jaarconferentie 2024

Vrijdag 22 november 2024 | 09.00 – 13.40 uur 
Provinciehuis Oost-Vlaanderen, Gent

 

Noord West-Europa heeft van oudsher een voortrekkersrol op gebied van innovatie, industrialisatie en verduurzaming van de Europese samenleving. Dat Europa zo sterk is als de zwakste schakel is ook een gegeven. Europa vraagt versterking van een goede samenwerking tussen de lidstaten met samenwerking en draagvlak van nationale, regionale bestuurders en stakeholders, waarbij de binnengrenzen van Europa niet als obstakels worden ervaren maar worden gezien als kansen. Actuele Europese en nationale verkiezingen laten zien dat Europese burgers weliswaar een duurzame en leefbare samenleving nastreven, echter de randvoorwaarden daarvoor zijn zeker nog niet voldoende aanwezig.

 

Grens overstijgende doelstellingen op duurzaamheid en industrie, economie, infrastructuur en mobiliteit betekent ook actieve inzet op grensoverschrijdende samenwerking tussen lidstaten. Het Belgisch voorzitterschap van de Europese Raad heeft de eerste helft van dit jaar de versterking van het concurrentievermogen van Europa als één van de prioriteiten opgenomen. Ondersteund door de uitkomst van de verkiezingen is de beweging van een Green Deal naar Industrial Deal ingezet. Om op het gebied van duurzaamheid, economische ontwikkeling en leefbaarheid een goed investeringsklimaat met consistente wet- en regelgeving en eerlijke tarieven in een gelijk speelveld te realiseren is grensoverschrijdende samenwerking tussen verschillende overheidslagen als randvoorwaarde genoemd. Goed functionerende Europese duurzame transportcorridors zijn hierbij het essentiële benodigde netwerk. Binnen corridors liggen deelgebieden die sleutelposities innemen en grensoverschrijdend acteren. Vanuit de Benelux, de Nederlands-Vlaamse samenwerking met het initiëren van een schakelmechanisme, presenteert ITEM in deze 10e editie van de jaarconferentie het nut van de Europese grenseffecten toetsing en cohesiebeleid voor grensregio’s, het belang van Europese regie op grensoverschrijdende samenwerking en het effect van het Europese industriebeleid op grensregio’s.

 

De ervaringen van 10 jaar ITEM onderstrepen dat grensoverschrijdende samenwerking bij Europese maatschappelijke opgaven cruciaal is. De ervaring leert ook dat een structurele, synergetische en lange termijn aanpak noodzakelijk is voor effectieve resultaten. Kortom een brede integrale visie op de toekomst is nodig met tevens een plek voor resultaten op korte termijn. Dit vraagt een gezamenlijke aanvliegroute, waarbij de verschillende overheidslagen, kennisinstellingen alsook de stakeholders uit het bedrijfsleven ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hieraan hun bijdrage moeten leveren.

 

De volgende ’ITEM Grenseffectendossiers komen aan bod in het programma:

  • Kansenanalyse: Europese grenseffectentoetsing en cohesiebeleid voor grensregio’s
  • Grenseffectendossier: Facilitating Cross-border Solutions – proposed EU Regulation
  • Grenseffectendossier: De impact van recente EU-wetgeving op het gebied van EU-industriebeleid op grensregio’s

 

Gouverneur Carina van Cauter en de provincie Oost-Vlaanderen zijn gastvrouw voor de ITEM Jaarconferentie 2024 vanuit de provincie Oost-Vlaanderen. Deze vindt plaats in het provinciehuis in Gent (Leopoldskazerne). De ITEM-Jaarconferentie wordt mede mogelijk gemaakt door het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse regering en de provincie Oost-Vlaanderen.

 

Wij hopen u op 22 november persoonlijk in Gent te mogen begroeten.

Tijd

(Vrijdag) 00:00 - 00:00