ITEM-Montae expertise session

16okt00:0000:00ITEM-Montae expertise sessionNabestaandenpensioen onder de WTP: wijzigingen, kansen, bedreigingen, oplossingsrichtingen?

Details evenement

De Wet toekomst pensioenen (WTP) is op 1 juli 2023 in werking getreden en een verdere wijzigingswetgeving (Wet toezeggingen pensioenonderwerpen) is bijna een jaar later in consultatie gegaan. Naast een historische hervorming van het Nederlandse aanvullende ouderdomspensioen, omvat de WTP ook ingrijpende wijzigingen in het nabestaandenpensioen. In de praktijk gaat veel aandacht uit naar het ouderdomspensioen en blijft de aandacht voor het nabestaandenpensioen enigszins achter. Dat is niet terecht omdat deelnemers de nabestaandendekking in het algemeen als een belangrijk onderdeel van de pensioenregeling waarderen.

In het webinar worden de belangrijkste wijzigingen ten aanzien van het nabestaandenpensioen toegelicht. Tevens wordt ingegaan op vragen zoals ‘Wat behelst het overgangsrecht nabestaandenpensioen?’, ‘Wat zijn keuzes t.a.v. het nabestaandenpensioen voor sociale partners en het individu?’ en ‘Kan het wezenpensioen vrijwillig worden voortgezet?’ Ook wordt besproken of we ten aanzien van het nabestaandenpensioen iets kunnen leren van andere landen of dat het dermate cultureel/maatschappelijk bepaald is dat het niet zinvol is om over de landsgrenzen heen te kijken?

Naast deze juridische analyse zal het perspectief tijdens het webinar ook worden verbreed met ervaringen uit de praktijk. Wat is het marktbeeld ten aanzien van het nabestaandenpensioen nieuwe stijl? Wat is het gemiddelde niveau van de dekkingspercentages voor nabestaandenpensioen en wezenpensioen? Hoe kunnen schrijnende gevallen onder het nieuwe systeem worden voorkomen? Welke rol spelen keuzebegeleiding en communicatie hierin?

Slechts een indruk van de vragen die ertoe strekken te verkennen wat de hervorming van nabestaandenpensioen onder de WTP potentieel kan betekenen voor het Nederlandse pensioenlandschap.

De sessie start om 10.00 uur en de bijeenkomst duurt circa 100 minuten. De voertaal is Nederlands. Uiteraard bestaat voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van inzichten. Na aanmelding via onderstaande link ontvangt u voorafgaand aan de sessie de Microsoft Teams-link. Na afloop van het webinar sturen wij u de slides toe.

 

Programma

Woensdag 16 oktober 2024 | 10.00 – 11.40 uur | Online 

Onderwerpen en sprekers:

  • ‘Nabestaandenpensioen in het licht van de WTP’
    Helga van Bijnen (Fiscalist Expertisecentrum Schenk- en Erfbelasting Belastingdienst)
  • ‘Nabestaandenpensioen in de praktijk’
    Ramona van Wijk (Pensioenconsultant Montae & partners en Projectleider WTP-centrum Montae & Partners)

 

Inschrijven
Gelieve u vóór 9 oktober 2024 aan te melden via onderstaande link. De kosten zijn € 75,- per persoon. U kunt bij de aanmelding kiezen voor PE: SPOP/CPL, AG, NOB d.m.v. bewijs van deelname.

Aanmeldknop

Tijd

(Woensdag) 00:00 - 00:00