Dossiers

  1. Euregionale Barometer: Brede Welvaart vanuit grensoverschrijdend perspectief
  2. Transnationale infrastructurele projecten: ambities, sectoren, instrumenten en impact op grensregio’s
  3. Kinderzuschlag (DE)-Kindgebonden budget (NL): De grenswerker tussen wal en schip?
  4. Toekomstbestendige acute zorg in Nederland: 360° grensoverschrijdend perspectieven
  5. Openbaar vervoer in de Euregio Maas-Rijn (studentendossier)
  6. Impact Internationalisering hoger onderwijs in balans (nog bekend te maken)

Pitches van de onderwerpen

De enquête voor de effectenbeoordeling van dit jaar is tussen februari 2023 en maart 2023 uitgevoerd en is verspreid onder ITEM-stakeholders en andere belanghebbenden. ITEM ontving talrijke schriftelijke reacties van diverse partners op deze enquête. Daarnaast kunnen er ook onderwerpen aan het voetlicht komen in de context van de dagelijkse activiteiten van ITEM onder de ITEM-jaarcyclus. Een andere manier om thema’s vast te stellen is het door ITEM laten uitvoeren van een quickscan van beleidsinitiatieven of -programma’s. Nadat de ingediende dossiers en onderwerpen waren gescreend, werd de uiteindelijke selectie van de dossiers gemaakt op basis van het advies van de Werkgroep Grenseffecten.

De huidige onderzoeksdossiers zijn het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen ITEM, zijn onderzoekers en zijn partners.

Samenvattingen Grenseffectenrapportage 2023

▶️ In het Nederlands
▶️ In het Engels

Infographic (Click to download)