Prof. Dr. Anouk Bollen-Vandenboorn

Directeur ITEM en Hoogleraar Grensoverschrijdend Fiscaal Pensioenrecht

Anouk Bollen is benoemd tot hoogleraar grensoverschrijdend fiscaal pensioenrecht aan de Universiteit Maastricht en sinds 1996 verbonden aan de vakgroep belastingrecht. Zij studeerde fiscaal recht aan dezelfde universiteit (1991-1995) en promoveerde in 2004. Daarnaast is zij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant en commissielid van het tuchtcollege van de NOAB. Zij was directeur van de Double Degree Masteropleiding internationaal- en Europees belastingrecht gedurende de periode 2015 – 2020. Sinds 2015 is zij gasthoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Sinds 2015 is zij directeur van ITEM.