Het doel van dit werkpakket is om via onderzoek lering te trekken uit de eerste uitbraak van COVID-19, de euregionale samenwerking op het gebied van dergelijke grote langetermijncrises te versterken en mogelijkheden te onderzoeken om de hulpverlening aan burgers te verbeteren.

 

Dit wordt bereikt door:

  1. Het uitvoeren van evaluatief onderzoek naar de reactie op de COVID-19 uitbraak door nationale/federale en regionale autoriteiten en het effect van maatregelen op lokale en regionale autoriteiten en de burgers.
  2. Het uitvoeren van een onderzoek dat zich richt op de juridische consequenties van grensoverschrijdend ambulance- en intensive care vervoer in het algemeen en met betrekking tot personeel en erkenning van diploma’s in het bijzonder
  3. Opstellen van een rapport met de analyse van wetgeving, beleid en praktijk, en aanbevelingen over de wijze waarop crisis- en noodsamenwerking over de grenzen heen gestructureerd kan worden met betrekking tot overheidsopdrachten
  4. Het onderzoeken van de mogelijkheden voor een permanent samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen in Nederlands Limburg en ziekenhuizen in de Duitse regio Aken en Limburg (België) en Luik (België)
  5. Ad hoc juridische bijstand verlenen in andere WP’s

Uitbraakonderzoek: ITEM (Instituut voor Transnationale en Euregionale Grensoverschrijdende Samenwerking en Mobiliteit) zal door middel van deskresearch en interviews met betrokken stakeholders de samenwerkingsovereenkomsten, procedures en protocollen van EMRIC onderzoeken om te achterhalen hoe dit in de praktijk heeft uitgepakt in relatie tot de nationale en federale maatregelen tijdens de Covid-uitbraak.

 

Download het rapport hier: Pandemric Study 1

 


Een rapport met de analyse van wetgeving, beleid en praktijk en aanbevelingen over manieren om grensoverschrijdende samenwerking in crisissituaties en noodsituaties te structureren. De tweede studie zal zich richten op de analyse van administratieve en procedurele lasten om medisch personeel in staat te stellen gemakkelijk grensoverschrijdend te werken.

Download het rapport hier: Pandemric Study 2

Overheidsopdrachten: een rapport met de analyse van wetgeving, beleid en praktijk en aanbevelingen over manieren om grensoverschrijdende samenwerking in crisissituaties en noodsituaties met betrekking tot overheidsopdrachten te structureren. Deze studie draagt bij aan WP4.

Download het rapport hier: Pandemric Study 3