ITEM-onderzoeker Pim Mertens en Inge Hooijen (externe onderzoeker bij Regional Capital) schreven recent een artikel over brede welvaart: wonen & werken over de grens voor het vakblad Grensoverschrijdend Werken.

[…] Vanuit een beleidsoogpunt kan het investeren in maatregelen ter bevordering van brede welvaart positieve danwel negatieve effecten hebben die zich uitstrekken tot over de grens. Dat vereist niet alleen het meenemen van deze effecten over de grens in de eigen nationale beoordeling van effecten, maar ook het inzicht dat vanuit een nationaal perspectief interventies wellicht een negatieve return on investment kunnen hebben maar vanuit een grensoverschrijdend perspectief de investering een waardevolle strategie is. Het in kaart brengen van ‘afruilen’, die ook over de grens kunnen plaatsvinden, moeten scherp in kaart gebracht worden […] betrokkenheid van de relevante actoren over de grens is niet alleen van belang om het ‘grenseffect’ te minimaliseren en kansen te realiseren, maar ook om in grensoverschrijdend afwegingsmechanisme te voorzien wat betreft de mogelijke afruilen […] ondanks lokale vraagstukken, coördinatie naast regionaal, provinciaal of zelfs nationaal niveau, ook op euregionaal niveau cruciaal is.

Meer weten? lees het volledige artikel in het vakblad.