Grensoverschrijdende coördinatiepunten: Deskundigen benadrukken de toegevoegde waarde

NRW event 2024

Wat zijn de voor- en nadelen van het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM (2023) 790) voor een EU-verordening betreffende een grensoverschrijdend mechanisme? ITEM organiseerde een sessie over de details van dit initiatief, dat nu “cross-border facilitation tool” heet. Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met de vertegenwoordiging van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en vond […]

ITEM projectpartner van het Schakelpunt Grensobstakels Vlaanderen-Nederland

Schakelpunt

Een mijlpaal in de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland: het project ‘Coördinatiepunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland’ werd goedgekeurd door de begeleidingscommissie Interreg Vlaanderen-Nederland op 20 maart 2024. Dit driejarige project richt zich op het intensiveren van de samenwerking tussen alle overheidsniveaus en kennisinstellingen in Vlaanderen en Nederland om praktische grensbelemmeringen in de Vlaams-Nederlandse grensregio’s aan te pakken, […]

Grenseffectenrapportage 2024: aangekondigde onderwerpen

Grefap 2024 announcement

  De onderwerpen voor de Grenseffectenrapportage 2024 zijn geselecteerd en de onderzoeksfase vordert goed. De eindverslagen zullen worden gepresenteerd tijdens de ITEM jaarconferentie op 22 november 2024. De belangrijkste taak van ITEM is te helpen bij het wegnemen van grensbelemmeringen binnen de EU. Daarom publiceren wij jaarlijks een gedetailleerd verslag over wat wij beschouwen als […]

Geen grensregio’s op politieke agenda EU

Next ITEM EP 2024 elections collage

Op 29 april 2024 vond het evenement Next ITEM: European Elections and Border Regions plaats bij EIPA Maastricht. Tijdens dit evenement lichtten ITEM-experts Martin Unfried en Pim Mertens de bevindingen toe van hun ITEM Reflection: European Elections 2024 and Border Regions met betrekking tot grensoverschrijdende perspectieven in Europese partijprogramma’s. Kandidaat-Europarlementariërs Karin Jacobs (D66), Fabiènne Hendricks […]

Brede Welvaart in grensregio’s: niet makkelijk, wel noodzakelijk

Op 27 en 28 maart 2024 vond de Limburgse tweedaagse van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart in Maastricht plaats, georganiseerd door NEIMED, provincie Limburg en de programmacoördinatoren van het Nationaal Netwerk. ITEM en NEIMED verzorgden daarbij samen een workshop over brede welvaart in grensregio’s waarin werd gesproken over het belang van sturen op impact bij […]

Brede welvaart: wonen en werken over de grens

ITEM-onderzoeker Pim Mertens en Inge Hooijen (externe onderzoeker bij Regional Capital) schreven recent een artikel over brede welvaart: wonen & werken over de grens voor het vakblad Grensoverschrijdend Werken. […] Vanuit een beleidsoogpunt kan het investeren in maatregelen ter bevordering van brede welvaart positieve danwel negatieve effecten hebben die zich uitstrekken tot over de grens. […]

WinWin4WorkLife-project van start

WinWin4WorkLife-project van start om de impact van werken op afstand in heel Europa te verkennen en te verbeteren Vanaf februari 2024 is het WinWin4WorkLife-project begonnen, gericht op het begrijpen en aanpakken van de effecten van regelingen voor werken op afstand in Europa – waaronder in grensoverschrijdende regio’s. De kern van het WinWin4WorkLife project is een […]

Opinie: Toets grenseffecten maatregelen moet beter

Pim Mertens

Opinie: Toets grenseffecten maatregelen moet beter Een nieuw jaar, nieuwe belastingregels. Suikertaks jaagt de Nederlandse consument de grens over, was de strekking van berichtgeving in onder andere De Limburger begin 2024. De maatregel hoort bij het Belastingplan 2023 en werd per 1 januari 2024 ingevoerd. Deze verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken is niet de enige kostprijsverhogende maatregel die […]

Terugblik en conclusies ITEM jaarconferentie 2023

Foto collage ITEM Jaarconferentie 2023

De grens centraal “Met het rapport ‘elke regio telt’ en de regiodeals maakt dit kabinet duidelijk dat het pas écht goed met Nederland gaat als het overal goed gaat, de grensregio’s hebben kansen, maar je moet dan wel bereid zijn om zowel letterlijk als figuurlijk over de grenzen heen te kijken en de regio ook […]

Grensregio moet top-of-mind zijn 

Samenwerking over de grens is geen vanzelfsprekendheid en vergt continue aandacht en investeringen, een concrete aanpak en vergt soms ook aanpassing op maat voor de regio want immers elke regio telt!   ITEM analyseerde de plannen van de 15 grootste partijen in het licht van grensoverschrijdende samenwerking en de toekomst van grensregio’s. Wat zijn de plannen […]