13e Pensioenseminar Maastricht – Outside in solidariteit

29jan13:1518:0013e Pensioenseminar Maastricht – Outside in solidariteitSolidariteit - Kiezen voor Solidaire premieregeling (SPR) of Flexibele premieregeling (FPR) of is er meer?

Afbeelding pensioenseminar 29-1-2024

Details evenement

Aanmeldknop

De samenstelling van de bevolking in Nederland is in de laatste decennia veranderd en die ontwikkeling gaat nog steeds door. Dit vertaalt zich in de houding en invulling ten aanzien van solidariteit. Binnen de sociologie wordt ‘solidariteit’ omschreven als de positieve lotsverbondenheid tussen individuen of groepen; een situatie waarin afhankelijkheidsrelaties in het teken staan van hulp van de sterkere aan de zwakkere, dan wel van behartiging van gemeenschappelijke belangen.

Maatschappelijke trends rechtvaardigen de keuze binnen de WTP voor een pensioenregeling op basis van persoonlijke pensioenvermogens met collectieve risicodeling. Welke kleuring geven de maatschappelijke trends vandaag de dag aan het begrip ‘solidariteit’? Is dat herkenbaar in een land als Denemarken, Zweden (of Finland) qua oudedagsvoorzieningen en DC-historie? Hoeveel betekenis wordt in Scandinavische pensioenstelsels aan solidariteit gegeven en op welke manier uit zich dat?

Hoe sluiten de Scandinavische bevindingen enerzijds en de Nederlandse trends anderzijds aan bij het maken van de keuzen tussen een SPR of FPR? Wat zijn de drijfveren om tot een keuze voor SPR of FPR te komen? Wat zijn de onderliggende waarden van solidariteit die van belang zijn om tot een SPR of een FPR te komen? Zijn deze waarden concreet te maken? De ene variant is niet beter dan de andere, maar de onderliggende waarden en doelstellingen bepalen welke keuze wordt gemaakt. Of is dat te makkelijk? En hoe worden deze uitgelegd en/of gerechtvaardigd aan de pensioendeelnemer?

Het 13e Pensioenseminar reikt handvatten aan om de WTP te implementeren en de pensioenafspraken adequaat en rechtvaardig in te vullen aan de onderhandelingstafel van de sociale partners.  Een kompas voor de betrokkenen om in dit terra incognita samen hun weg te vinden.

 

Programma
13.15 – 14.00 Ontvangst met lunchbuffet
14.00 – 14.10 Opening & inleiding door middagvoorzitter
Prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn, ITEM/Maastricht University
Drs. Janwillem Bouma, voorzitter Centraal Beheer APF
14.10 – 14.35 Solidariteit en een veranderende maatschappij
Dr. Tijs Laenen, Tilburg University – Researcher
14.35 – 15.00 SPR – Stabiel pensioenresultaat?
Gerard Riemen, FNV – Bestuurder Pensioenen senioren
15.00 – 15.25 FPR – Flexibiliteit met solidariteit
Pieter Kiveron, Akzo Nobel – Global Pensions and Benefits Director
15.25 – 16.00 Pauze
16.00 – 16.25 Outside in: solidariteit in Scandinavische pensioenstelsels?
Stefan Lundbergh, Director Insights bij Cardano
16.25 – 16.55 Panelsessie
16.55 – 17.00 Afsluiting door middagvoorzitter
17.00 – 18.00 Netwerkborrel

 

Algemene informatie

U kunt zich aanmelden tot 22 januari 2024.
De kosten zijn € 220,- per persoon. U kunt bij de aanmelding kiezen voor PE: SPOP/CPL, AG, NOB en/of bewijs van deelname.

Het seminar vindt plaats op onze Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bouillonstraat 1-3 Maastricht.

Tijd

(Maandag) 13:15 - 18:00