Expertises

Missie en visie

ITEM wil de vertaalslag verzorgen van de wetenschappelijke wereld naar de praktijk: werk dat verricht wordt rond de kernwaarden kennis, verbinden, en samenwerken. Deze vormen samen het DNA van ITEM.

Multidisciplinaire kennis is het startpunt, waar expertise over Europese en euregionale sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen kan zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid in de grensregio. Die verbetering komt er door te verbinden. ITEM doet dit door met maatschappelijke partners, binnen én buiten de landsgrenzen, aan de slag te gaan om een inhoudelijk onderzoek op te zetten en het vraagstuk aan te pakken. Samen komen we tot een resultaat waarbij de onafhankelijkheid van alle betrokken partijen wordt gewaarborgd.

Samen pakken we de problemen rond de grensregio’s aan, samen genereren we échte impact in de maatschappij.

Kernactiviteiten

Maatschappelijke grenseffecten analyse en kennisverspreiding

Vraaggestuurde onderzoeksopdrachten en maatschappelijk gerichte onderzoeksprojecten

Opleidingen,
cursussen en trainingen

Europees en nationaal fundamenteel onderzoek

Onderzoeksvragen

Heeft u een structureel of fundamenteel grensoverschrijdend probleem dat wetenschappelijk onderzoek behoeft? Bent u geïnteresseerd in achtergrond informatie en analyse op het gebied van grensoverschrijdende kwesties?