Blogs, gastcolumns en ITEM briefs

Op zoek naar een van onze blogs, gastcolumns of ITEM briefs? Vind ze in onderstaand overzicht!

ITEM BRIEFS 1: Het BENELUX Politie Verdrag

Het BENELUX Politie Verdrag: Een belangrijke stap voorwaarts in de grensoverschrijdende criminaliteitsbestrijding     Op 1 Oktober j.l. trad eindelijk het nieuwe Verdrag tussen België,

Expertises

ITEM verricht interdisciplinair onderzoek in het kader van grensoverschrijdende Euregionale mobiliteits- en samenwerkingsvraagstukken. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan praktische oplossingen. Dit start vanuit een interdisciplinaire invalshoek, waaruit op juridisch, economisch, cultureel, en bestuurlijk vlak onderzoek plaatsvindt. Dit gaat allemaal in samenwerking met de verschillende faculteiten binnen de Universiteit Maastricht.