Blogs, gastcolumns en ITEM briefs

Op zoek naar een van onze blogs, gastcolumns of ITEM briefs? Vind ze in onderstaand overzicht!

Gastcolumn Auke van der Goot

Europese verkiezingen en de grensregio’s   Het lijkt al weer lichtjaren geleden dat onze grensregio’s in het middelpunt van de belangstelling stonden. Een onbekende, nieuwe en

Voorwoord nieuwsbrief juni 2024

  Aan de vooravond van de recente verkiezingen voor het Europees Parlement vond in Maastricht opnieuw een levendig debat plaats over de toekomst van Europa.

Anouk Bollen

Voorwoord nieuwsbrief mei 2024

    10 jaar ITEM expertise: bevordering van grensoverschrijdende samenwerking Tien jaar geleden startten we een traject om samenwerking te bevorderen en uitdagingen aan te

Expertises

ITEM verricht interdisciplinair onderzoek in het kader van grensoverschrijdende Euregionale mobiliteits- en samenwerkingsvraagstukken. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan praktische oplossingen. Dit start vanuit een interdisciplinaire invalshoek, waaruit op juridisch, economisch, cultureel, en bestuurlijk vlak onderzoek plaatsvindt. Dit gaat allemaal in samenwerking met de verschillende faculteiten binnen de Universiteit Maastricht.