Expert panel georganiseerd door de Universiteit Maastricht (ITEM) en de Landesvertretung Nordrhein-Westfalen

26maa14:3017:30Expert panel georganiseerd door de Universiteit Maastricht (ITEM) en de Landesvertretung Nordrhein-WestfalenGrensoverschrijdende problemen oplossen met de "tool voor grensoverschrijdende facilitering"?

Details evenement

                         

 

 

Besloten event:

De gevolgen van het gewijzigde voorstel van de Commissie inzake de verordening betreffende een grensoverschrijdend mechanisme (ECBM)

 

Het deskundigenpanel brengt academici, wetgevers en praktijkmensen samen om de kwaliteit van het gewijzigde voorstel te beoordelen. Op 12 december 2023 heeft de Europese Commissie een gewijzigd voorstel ingediend voor het Europees grensoverschrijdend mechanisme (COM (2023)790) als antwoord op de zorgen en aanbevelingen van de twee medewetgevers, de Raad en het Europees Parlement.

Hoe wordt de nieuwe versie vanuit academisch oogpunt beoordeeld in vergelijking met voorstellen uit het verleden? Vanuit het perspectief van de praktijk: welk type coördinatiepunten bestaat er al in de lidstaten en kan worden vergeleken met de coördinatiepunten die in de verordening worden beschreven? Vanuit het oogpunt van de wetgever: hoe interpreteren het Europees Parlement, de lidstaten en het Comité van de Regio’s de nieuwe versie?

De achtergrond

Grensoverschrijdende projecten en samenwerking stuiten op tal van administratieve en juridische obstakels. Het gewijzigde voorstel van de Commissie was een reactie op de resolutie van het Europees Parlement van 14 september 2023 waarin het belang van de goedkeuring van een gewijzigd voorstel voor grensregio’s werd benadrukt. De Raad en het Europees Parlement zijn begonnen met hun werkzaamheden aan de verordening, die ook een wijziging van de titel omvat. De nieuwe voorgestelde naam is “Verordening inzake het faciliteren van grensoverschrijdende oplossingen” en in plaats van “cross-border mechanism” wordt de term “cross-border facilitation tool” geïntroduceerd.

In principe stelt de Commissie voor dat de lidstaten grensoverschrijdende coördinatiepunten oprichten, die verzoeken van belanghebbenden aan de grens over mogelijke belemmeringen beoordelen en als schakel tussen hen en de nationale autoriteiten fungeren. Het voorstel zou ervoor zorgen dat belanghebbenden na de beoordeling van elk verzoek een antwoord ontvangen. Het in gang gezette proces om grensproblemen op te lossen heet “Cross-Border Facilitation Tool” en wordt omschreven als een “vrijwillige standaardprocedure” om administratieve en juridische belemmeringen in grensregio’s op te lossen. De beslissing om een obstakel al dan niet op te lossen blijft het privilege van de bevoegde nationale autoriteiten.

Tijd

(Dinsdag) 14:30 - 17:30

Locatie

NRW Landesvertretung

Rue Montoyer 47