Expert panel georganiseerd door de Universiteit Maastricht (ITEM) en de vertegenwoordiging van Nordrhein-Westfalen

26maa14:3017:30Expert panel georganiseerd door de Universiteit Maastricht (ITEM) en de vertegenwoordiging van Nordrhein-WestfalenGrensoverschrijdende problemen oplossen met de "tool voor grensoverschrijdende facilitering"?

Details evenement

                         

 

 

Besloten event:

Solving Cross-Border Problems with the “Cross-Border Facilitation tool”?

De gevolgen van het gewijzigde voorstel van de Commissie inzake de verordening betreffende een grensoverschrijdend mechanisme (ECBM)

 

Het deskundigenpanel brengt academici, wetgevers en praktijkmensen samen om de kwaliteit van het gewijzigde voorstel te beoordelen. Op 12 december 2023 heeft de Europese Commissie een gewijzigd voorstel ingediend voor het Europees grensoverschrijdend mechanisme (COM (2023)790) als antwoord op de zorgen en aanbevelingen van de twee medewetgevers, de Raad en het Europees Parlement.

Hoe wordt de nieuwe versie vanuit academisch oogpunt beoordeeld in vergelijking met voorstellen uit het verleden? Vanuit het perspectief van de praktijk: welk type coördinatiepunten bestaat er al in de lidstaten en kan worden vergeleken met de coördinatiepunten die in de verordening worden beschreven? Vanuit het oogpunt van de wetgever: hoe interpreteren het Europees Parlement, de lidstaten en het Comité van de Regio’s de nieuwe versie?

De achtergrond

Grensoverschrijdende projecten en samenwerking stuiten op tal van administratieve en juridische obstakels. Het gewijzigde voorstel van de Commissie was een reactie op de resolutie van het Europees Parlement van 14 september 2023 waarin het belang van de goedkeuring van een gewijzigd voorstel voor grensregio’s werd benadrukt. De Raad en het Europees Parlement zijn begonnen met hun werkzaamheden aan de verordening, die ook een wijziging van de titel omvat. De nieuwe voorgestelde naam is “Verordening inzake het faciliteren van grensoverschrijdende oplossingen” en in plaats van “cross-border mechanism” wordt de term “cross-border facilitation tool” geïntroduceerd.

In principe stelt de Commissie voor dat de lidstaten grensoverschrijdende coördinatiepunten oprichten, die verzoeken van belanghebbenden aan de grens over mogelijke belemmeringen beoordelen en als schakel tussen hen en de nationale autoriteiten fungeren. Het voorstel zou ervoor zorgen dat belanghebbenden na de beoordeling van elk verzoek een antwoord ontvangen. Het in gang gezette proces om grensproblemen op te lossen heet “Cross-Border Facilitation Tool” en wordt omschreven als een “vrijwillige standaardprocedure” om administratieve en juridische belemmeringen in grensregio’s op te lossen. De beslissing om een obstakel al dan niet op te lossen blijft het privilege van de bevoegde nationale autoriteiten.

 

14.30 hrs         

Registration/Coffee

 

15.00 hrs Welcome – Rainer Steffens, Landesvertretung NRW/Prof. Anouk Bollen ITEM
Moderator Martin Unfried and Pim Mertens ITEM
15.10 hrs What’s new in the amendment? A short introduction to the new proposal
Ricardo Ferreira, DG Regio, European Commission 
15.20 hrs An academic view on the amended ECBM-proposal: real innovation for the cross-border toolbox?
Martin Unfried and Pim Mertens, ITEM 
15.30 Panel debate: Cross-border coordination points and the experiences and expectations of existing initiatives
Sebastiaan Hupkes, Schakelpunt/Cooperation Point, The Netherlands and FlandersJan Schliewert, Euregio Meuse-Rhine (BE/DE/NL)

Christiana Ijezie, Taskforce Grenzgänger, Greater Region/Saarland

16.00 hrs Coffee break
16.15 hrs

 

 

 

  

16.25 hrs

 

 

 

  

  16.35

From BridgEU to the cross-border facilitation tool

The Proposal from the perspective of the European Parliament
Sandro Gozi, Member of the European Parliament and Rapporteur (BridgEU Resolution)

 

 

The debate in the Council

Ms Emmeline Allioux, Councillor at the French Permanent Representation

Niels Wichette, Permanent Representation

of the Federal Republic of Germany

 

 

The Committee of the Regions: Current cross-border coordination in light of the Commission proposal

Tanya Dimitrova, Committee of the Regions

16.45 hrs Panel debate:

Cross-border expertise and legal instruments: how to explore the diversity of problems?

Pim Mertens, ITEM

Anne Thevenet, TEIN, network of European cross-border Institutes, Kehl/Strasbourg

Martin Guillermo Ramirez, Association of European Border Regions, b-Solutions

Katalin Fekete, CESCI, Budapest

17.15 hrs Conclusions and Farewell – NRW/ITEM

Tijd

(Dinsdag) 14:30 - 17:30

Locatie

NRW Landesvertretung

Rue Montoyer 47