ITEM-Montae webinar: ‘Werknemerspensioen en lijfrenten onder de WTP: quo vadis?’

10jan10:0011:40ITEM-Montae webinar: ‘Werknemerspensioen en lijfrenten onder de WTP: quo vadis?’

Details evenement

Aanmeldknop

Het expertisecentrum ITEM organiseert, in samenwerking met Montae & Partners, op woensdag 10 januari de derde editie van een (digitale) pensioenexpertisesessie webinarreeks. Het onderwerp van het tweede webinar is:

‘Werknemerspensioen en lijfrenten onder de WTP: quo vadis?’

De Wet toekomst pensioenen (WTP) is op 1 juli 2023 in werking getreden. Naast een historische hervorming van het Nederlandse aanvullende pensioen, omvat de WTP ook een vergaande verruiming en wijziging van het lijfrenteregime. De WTP strekt onder andere tot het zo veel mogelijk uniformeren van de regels voor opbouw van een oudedagsvoorziening. Het overgrote gedeelte van de betreffende nieuwe wettelijke bepalingen is per die datum ingevoerd. Sommige bepalingen hebben terugwerkende kracht en andere bepalingen hebben een uitgestelde inwerkingtredingsdatum. Tijdens het webinar worden de verschillende lijfrentemaatregelen en data van inwerkingtreding per maatregel geduid.

Al met al wordt het lijfrenteregime met de inwerkingtreding van alle voorgestelde fiscaal-verruimende maatregelen niet alleen aantrekkelijker voor werknemers, maar ook voor resultaatgenieters en andere niet in loondienst werkzame personen. Gaat de lijfrente het aan populariteit winnen van pensioenen? Komt een arbeidsvormneutraal pensioen hiermee in zicht? Maar wat is een lijfrente? Wat zijn toegestane vormen van lijfrenten? Wat houden de verruimingen in premie-aftrekruimte in gevolge de WTP in? Wat zijn de (on)mogelijkheden bij expiratie/uitvoering van lijfrentecontracten?

Naast deze juridische analyse zal het perspectief tijdens het webinar ook worden verbreed naar de gevolgen van deze hervormingen onder WTP, met name t.a.v. het lijfrenteregime. Betekent de verruiming potentieel een verschuiving van sparen voor pensioen van de tweede naar de derde pijler? Wat zijn onder de WTP nog de verschillen tussen werknemerspensioenen en lijfrenten? In hoeverre dienen werkgevers de werknemers te begeleiden bij het afsluiten van een lijfrente? Welke keuzes bestaan er binnen het lijfrenteregime? In hoeverre verdienen belastingplichtigen ‘keuzebegeleiding’ ten aanzien van lijfrente, gelijk aan keuzebegeleiding in de tweede pijler? Zijn er ‘blinde vlekken’ in het parlementaire goedkeuringsproces te herkennen ten aanzien van de hervorming van de lijfrenten? Slechts een indruk van de vragen die ertoe strekken te verkennen wat de hervorming van lijfrenten onder de WTP potentieel kan betekenen voor het Nederlandse pensioenlandschap.

De sessie start om 10.00 uur en de bijeenkomst duurt circa 100 minuten. De voertaal is Nederlands. Uiteraard bestaat voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van inzichten. Na aanmelding via onderstaande link ontvangt u voorafgaand aan de sessie de Microsoft Teams-link. Na afloop van het webinar sturen wij u de slides toe.

 

Programma | Online via Teams

Onderwerpen en sprekers:

  •  ‘Lijfrenten in de Wet Toekomst Pensioenen’

    Erik van Toledo (lijfrentespecialist, beleidsadviseur IH niet-winst bij de Belastingdienst en lid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst. Daarnaast is hij eigenaar van www.fiscaalleven.eu, docent en auteur van diverse vakbijdragen op o.a. lijfrentegebied. Erik spreekt op persoonlijke titel.
  • DB is het nieuwe DC’, Transparantie en keuzevrijheid voor werknemers en werkgevers vanwege het fiscaal neutraal pensioenkader
    Drs. Jack Borremans, senior consultant business development Söderberg & Partners.

 

Inschrijven

Gelieve u vóór 3 januari 2024 aan te melden. De kosten zijn € 75,- per persoon. U kunt bij de aanmelding kiezen voor PE: SPOP/CPL, AG, NOB d.m.v. bewijs van deelname.

Tijd

(Woensdag) 10:00 - 11:40