Grenseffectenrapportage 2022

Dossier 4: Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie in de strijd tegen de georganiseerde misdaad (ex ante)

Dr. Math Noortmann

Georganiseerde misdaad stopt niet waar de grens begint. Om het probleem van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad aan te pakken, heeft de Europese Commissie twee wetgevingsvoorstellen gelanceerd onder de paraplu van de strategie van de Veiligheidsunie. Deze bestaan uit een ontwerprichtlijn en een ontwerpverordening. Dit dossier beoordeelt de mogelijke effecten van beide maatregelen op de grensoverschrijdende regio’s van Nederland, Duitsland en België, als ze worden geïmplementeerd.