Grenseffectenrapportage 2023

Dossier 1: Euregionale Barometer: Brede Welvaart vanuit grensoverschrijdend perspectief

Samenvatting dossier

De samenvatting van dit dossier is te bekijken in de algehele samenvatting van de ITEM Grenseffectenrapportage 2023.

Volledig dossier

Het volledige dossier is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels

Toelichting dossier

Wereldwijd neemt de aandacht voor de gedachte van het meten en bevorderen van welvaart in de brede zin toe, zoals onder de Sustainable Development Goals en in Nederland onder ‘Brede Welvaart’. In Nederland is het een populair begrip geworden op zowel Rijksniveau als in provinciale en lokale bestuursakkoorden. Het omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart (o.a. bruto binnenlands product) gaat het ook om immateriële welvaart (welzijn) zoals de leefomgeving, sociale cohesie, gezondheid en veiligheid. In Nederland wordt Brede Welvaart gemeten door verschillende monitoren en kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. Net als o.a. de EU Regional Competiveness Index en OECD Regional Wellbeing Index. Voor alle bestaande indexen en brede welvaartsbenaderingen geldt dat dit deze weliswaar ook op regionaal beschikbaar zijn, maar niet grensoverschrijdend zijn. Daarmee wordt geen rekening gehouden met de grensoverschrijdende regio’s, hetgeen over de grens bestaat en welke interacties grensoverschrijdend bestaan. Bijvoorbeeld, hoe kan het thema wonen (o.a. afstand tot basisschool en afstand tot café) betrouwbaar worden gemeten als inwoners de grens over gaan voor deze activiteiten?

In dit dossier worden de indicatoren van de Brede Welvaart in Nederland vanuit grensoverschrijdend perspectief tegen het licht gehouden. Dit dossier vormt een follow-up op het dossier Euregionale perceptie van 2022 en de opmaat naar de creatie van een Euregionale Barometer, waarbij ITEM situatie in de grensoverschrijdende regio’s meer inzichtelijk en meetbaar maakt. Daarbij zal ITEM een eerste pilot ten behoeve van een nulmeting in een aantal grensoverschrijdende regio’s maken.