Grenseffectenrapportage 2023

Dossier 3: Kinderzuschlag (DE)-Kindgebonden budget (NL): De grenswerker tussen wal en schip?

Samenvatting dossier

De samenvatting van dit dossier is te bekijken in de algehele samenvatting van de ITEM Grenseffectenrapportage 2023.

Volledig dossier

Het volledige dossier is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels

Toelichting dossier

Kinderzuschlag is een aanvulling op de kinderbijslag in Duitsland. Deze is bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen. Sinds vorig jaar moet de aanvrager wel in Duitsland wonen om de toeslag te ontvangen. In Nederland heet de inkomensafhankelijke toeslag het kindgebonden budget. Het recht op deze toeslag is gekoppeld aan het recht op kinderbijslag. In een situatie waarin bijvoorbeeld een (alleenstaande) ouder in Nederland woont en in Duitsland werkt, kan het zijn dat hij voor geen van beide toeslagen in aanmerking komt. Vooral voor mensen met lagere inkomens heeft dit grote gevolgen. Is deze situatie in overeenstemming met het Europese recht en interpreteren beide landen de regelgeving in grensoverschrijdende situaties op de juiste wijze? Waarom wordt de kinderzuschlag niet geëxporteerd zoals vóór 2022? Men kan zich ook afvragen of de beperking van het kindgebonden budget tot het recht op Nederlandse kinderbijslag op grond van het EU-recht wel gerechtvaardigd is.