Wat zijn de voor- en nadelen van het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM (2023) 790) voor een EU-verordening betreffende een grensoverschrijdend mechanisme? ITEM organiseerde een sessie over de details van dit initiatief, dat nu “cross-border facilitation tool” heet. Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met de vertegenwoordiging van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en vond plaats in Brussel op 26 maart 2024.

Deskundigen van de Europese Commissie, het Comité van de Regio’s, de lidstaten en cross border onderzoekers waren positief over de toegevoegde waarde van een dergelijk instrument: de belangrijkste taak van de lidstaten zou zijn om grensoverschrijdende coördinatiepunten op te richten om grensoverschrijdende belemmeringen te verzamelen en te analyseren, zodat het gemakkelijker wordt om samen met de bevoegde autoriteiten naar een oplossing te zoeken. Bij deze gelegenheid kondigde het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken aan dat samen met de Nederlandse provincie Zeeland en de Vlaamse overheid een grensoverschrijdend proefcoördinatiepunt zal worden opgericht dat door INTERREG wordt gefinancierd. ITEM/Maastricht University en de Universiteit van Hasselt zullen de wetenschappelijke partners zijn.

Zoals gemeld door ambtenaren van de lidstaten die toegang hebben tot de werkgroep van de Raad, is het vrij onwaarschijnlijk dat de EU-verordening definitief zal worden aangenomen vóór de Europese verkiezingen. Rapporteur Sandro Gozi van het Europees Parlement was echter positief over het Hongaarse voorzitterschap. Aan het eind van het jaar 2024 zou er een akkoord kunnen zijn tussen het nieuwe Parlement en de Raad.

NRW event 2024