“Uitvoering van de samenwerking is moeilijk, want dat iets mag gebeuren wil nog niet zeggen dat het in de praktijk gaat gebeuren en de vraag is hoe je drempels kan wegnemen.”

De tweede plenaire zitting van het Benelux Parlement vond plaats op 16 en 17 juni in het Gouvernement in Maastricht. Een delegatie van parlementariërs uit Nederland, België en Luxemburg sprak o.a. uitvoerig over het thema ‘grensoverschrijdende drugscriminaliteit’. ITEM onderzoeker Math Noortmann was uitgenodigd om als wetenschappelijk onderzoeker de problematiek van samenwerking in de grensoverschrijdende drugscriminaliteit nader toe te lichten. Hij wees op de moeilijkheden in de praktische uitvoering van grensoverschrijdende  samenwerking. Verwijzend naar een 2-jarig NWO project dat op 1 november a.s.  van start gaat gaf hij aan waar drempels kunnen ontstaan en hoe deze beslecht kunnen worden.

In het themadebat over grensoverschrijdende drugscriminaliteit werd het belang van samenwerking in onze grensoverschrijdende regio’s meerdere malen door Xander Beenhakkers van de Regionale Eenheid Limburg van de politie en Ben Köke van het OM parket Limburg  benadrukt.  De Nederlandse Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz benadrukte eveneens  in haar videoboodschap dat “ook kleinere grensgebieden onaantrekkelijk [moeten] worden voor criminelen”. Math Noortmann gaf aan hoe de wetenschap en met name kennisinstituten zoals ITEM hierin een belangrijke rol kunnen spelen.

▶️ Volledige tekst van de presentatie

Meer informatie en het verslag van de tweede plenaire zitting 2023 van de Benelux Interparlementaire Assemblee vindt u op de website van de Tweede Kamer.