Een mijlpaal in de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland: het project ‘Coördinatiepunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland’ werd goedgekeurd door de
begeleidingscommissie Interreg Vlaanderen-Nederland op 20 maart 2024. Dit driejarige project richt zich op het intensiveren van de samenwerking tussen alle overheidsniveaus en kennisinstellingen in Vlaanderen en Nederland om praktische grensbelemmeringen in de Vlaams-Nederlandse grensregio’s aan te pakken, als vitale schakel te fungeren, processen op elkaar af te stemmen en de connectiviteit over de grenzen te verbeteren. Wij zijn verheugd deel te nemen aan dit prestigieuze project en onze jarenlange kennis en ervaring in grensoverschrijdende samenwerking in te brengen.

Donner-Berx groep
Grensoverschrijdende samenwerking van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kan belemmerd worden door verschillen in regelgeving en bevoegdheden tussen Vlaanderen en Nederland. Het project Coördinatiepunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland is een uitwerking van de aanbevelingen van de ambtelijke werkgroep Grensbelemmeringen (werkgroep Donner-Berx). Naar aanleiding hiervan is op de Vlaams-Nederlandse regeringstop in januari 2023 besloten om meer prioriteit te geven aan de potenties van de grensregio en een projectvoorstel in te dienen voor een Coördinatiepunt Grensbelemmeringen.

Duurzame samenwerking tussen overheden en kennisinstellingen
Het coördinatiepunt gaat de komende drie jaar als pilot aan de slag met het ontwikkelen van een methodiek om grensbelemmeringen aan te pakken. De projectpartners zijn het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vlaamse overheid, de provincie Zeeland, expertisecentrum ITEM Maastricht en de Universiteit Hasselt. De projectpartners streven naar een versterkte en duurzame samenwerking tussen alle overheidslagen en kennisinstellingen in Vlaanderen en Nederland om praktische grensbelemmeringen in de Vlaams-Nederlandse grensregio’s aan te pakken. Hiervoor wordt een subsidie van ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het Interreg Vlaanderen – Nederland programma.