Vraaggestuurde onderzoeksopdrachten en maatschappelijk gerichte onderzoeksprojecten

Veel van de projecten waar ITEM zich mee bezighoudt, komen voort uit een vraag van opdrachtgevers, zoals de Euregio Maas-Rijn en INTERREG. Voorbeelden van deze vaak kortlopende onderzoeksprojecten zijn effectenanalyses over obstakels in grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, diploma-erkenning, fiscaliteit en juridische instrumenten, en governance. De experts van ITEM gaan aan de slag met het maken van analyses waar niet alleen naar oplossingen wordt gezocht aan de hand van bestaande obstakels, maar ook proactief wordt gezocht naar problemen die kunnen ontstaan bij nieuwe, toekomstige politieke agenda’s. Op deze manier is de aanwezigheid van ITEM op plekken als Brussel, Den Haag en Düsseldorf een belangrijke pijler voor de toekomst.

Onderzoeksvragen

Heeft u een structureel of fundamenteel grensoverschrijdend probleem dat wetenschappelijk onderzoek behoeft? Bent u geïnteresseerd in achtergrond informatie en analyse op het gebied van grensoverschrijdende kwesties?