Grensoverschrijdende inter-organisationele samenwerking in misdaadbestrijding

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het kader van de SGW open competitie een subsidie toegekend aan een onderzoeksvoorstel dat is geschreven door Prof. Dr Math Noortmann (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM) en Prof. Dr J.B.M. Koning (UM School of Business and Economics). Het project heeft een looptijd van twee jaar en beoogd de grensoverschrijdende samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie en gemeenten in de Euregio Maas-Rijn op een interdisciplinaire manier in kaart te brengen en te analyseren.

Het project brengt onderzoekers uit diverse wetenschappelijk richtingen zoals recht, sociale wetenschappen, organisatie studies en bestuurskunde samen met officieren van justitie, politieambtenaren en gemeenteambtenaren. Het onderzoeksproject wil daarmee zowel wetenschappelijke impact alsook maatschappelijke impact genereren.

Het op samenwerking in de grensoverschrijdende misdaadbestrijding gerichte onderzoek past bij actuele discussies binnen de Euregio Maas-Rijn, de veiligheidsregio Limburg, de BENELUX en ontwikkelingen in de politionele en justitiële samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland. Binnen ITEM is grensoverschrijdende veiligheid derhalve een belangrijke thematiek.

In totaal zestig onderzoekers (van de 180 aanvragen) van Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen hebben ruim 23 miljoen euro toegekend gekregen uit de SGW Open Competitie – M-ronde 2022. Daarvan zijn er zeven toegekend aan onderzoekers van de UM. Deze financiering geeft hen de kans onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden.