Op 14 juni 2023 vond de B-Solutions workshop plaats, georganiseerd door ITEM, GIP Aachen/Eurode en AEBR, in samenwerking met de Benelux Unie, in het kader van een B-Solutions project gefinancierd door DG REGIO. Met een focus op de grensregio’s tussen Duitsland, Nederland en België, onderzocht de workshop oplossingen op het gebied van telewerken, grensoverschrijdend werken, belastingen en sociale verzekeringskwesties, onderzocht hoe deze kunnen worden opgelost binnen nieuwe kaders op EU- en lidstaatniveau, en besprak de rol van de belangrijkste organisaties bij het implementeren van de aanbevelingen van deze B-Solutions case.

In de zaal woonden het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, onderzoekers, experts van ministeries en grensregio’s in de Benelux en Duitsland, evenals vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Benelux-Parlement de workshop bij. Er was ruimte voor zowel algemene presentaties, waarbij een overzicht van de recente ontwikkelingen werd gegeven, als meer concrete uitwisselingen via paneldiscussies.

Een complicerende factor bij het onderwerp is dat er coördinatie is van de sociale zekerheid (Verordening 883/2004); op fiscaal gebied is er geen Europese coördinatieverordening, maar zijn er bilaterale belastingverdragen. Voor de sociale zekerheid is een oplossing gevonden in de vorm van de raamovereenkomst, die wordt beschouwd als een best practice voor grensoverschrijdende samenwerking tussen lidstaten. Hoewel het een Europese kwestie is, hebben lidstaten het op tijdelijke basis gezamenlijk opgelost (in afwachting van structurele inbedding in de verordening). Een structurele oplossing – bijvoorbeeld wijziging van Verordening 883/2004 – laat nog op zich wachten. Terwijl op EU- en OESO-niveau wordt gewerkt aan meer algemene oplossingen zodat grensarbeiders vanuit huis onder de beste omstandigheden kunnen werken zonder negatieve gevolgen, zijn er ook op Benelux-niveau specifieke juridische/politieke instrumenten om tot een oplossing te komen. De mantra die tijdens de workshop weerklonk was dan ook om te streven naar een vergelijkbaar geharmoniseerd kader voor belastingheffing, mogelijk eerst binnen de Benelux en vervolgens op Europees niveau. Daarnaast werd tijdens de workshop door alle sprekers sterk gepleit voor het opstellen van uniforme definities als het gaat om ’telewerken/thuiswerken’, aangezien de praktijk uitwijst dat bestaande definities nog sterk afwijken.

Een bondig verslag met de belangrijkste punten en conclusies is hier te vinden:

Verslag Solving obstacles to cross-border telework 14 June 2023