Dr. Sander Kramer

Researcher

Sander Kramer was van 1 juni 2016 tot 8 december 2023 promovendus bij ITEM. Op 8 december 2023 verdedigde hij zijn proefschrift getiteld ‘Effective cross-border pension information in the face of multi-level legal systems: A cross-disciplinary research into the cross-border taxation of pensions.’ Vanaf juni 2023 is hij als universitair docent verbonden aan het Instituut voor Transnationale en Euregionale Grensoverschrijdende Samenwerking en Mobiliteit / ITEM en aan de vakgroep Fiscaal Recht van de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van (grensoverschrijdende) pensioenen; belastingheffing op (grensoverschrijdende) pensioenen; (Europees) sociale zekerheidsrecht; internationaal en Europees belastingrecht, en gedragsmatige/socio-psychologische benaderingen van recht en beleid. Als onderzoeker in het grensoverschrijdende domein is Sander betrokken geweest bij tal van onderzoeksprojecten, grensoverschrijdende effectbeoordeling, casuïstiek-onderzoek, maar ook meer fundamenteel onderzoek. In februari 2021 begon Sander te werken als gastdocent aan de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), waar hij de cursus inleiding tot internationaal en Europees belastingrecht doceert.