Het was een inspirerende ochtend op een vroege decemberdag in het Eiffelgebouw in Maastricht. Een ruime en aangename omgeving, omlijst met een boeiend discussie format, nodigde de deelnemers uit om elkaar te vinden, hun initiatieven te promoten of simpelweg te brainstormen over gemeenschap en samenwerking in de Euregio Maas-Rijn.

Op 6 december 2019 verzamelde Studio Europa Maastricht verschillende lokale en regionale spelers die betrokken zijn bij Europese en Euregionale samenwerking. Werkplaats Europa of Workplace Europe, zoals het werd genoemd, moest een echte “work shop” worden – en bleek een Euregionaal netwerkevenement bij uitstek te zijn!

Het open format van het evenement was verfrissend, want men was niet gebonden aan deadlines of een bepaalde programmastructuur. Een belangrijk inspirerend element: de agenda werd bepaald door de eigen ad hoc-suggesties van de deelnemers na de eerste speelse kennismakingsronde.

Ideeën delen voor Euregionale samenwerking

Het meest waardevolle van deze bijeenkomst was het netwerkaspect. Euregionale samenwerking kan baat hebben bij dit soort evenementen, omdat het de mogelijkheid biedt om snel ideeën te delen en meer te leren over potentiële partners. Aan gelijkgestemde organisaties heb ik kunnen presenteren waar mijn organisatie ITEM voor staat en hoe zij werkt aan de “Europese gedachte” en het verbeteren van de Euregionale cohesie. Wie weet wat ervan komt!

Een link naar een van de lopende projecten van ITEM zou al geïdentificeerd kunnen worden: youRegion.eu. Het lokale initiatief om een Euregionale banenmarkt te starten (UM Team Student en stad, MATCH) valt gemakkelijk samen met het tweeledige doel van het project, namelijk het bevorderen van een 360° grensoverschrijdende arbeidsmarkt als voedingsbodem voor een Euregionale welkomstcultuur. Als (EU) INTERREG-gefinancierd project is het de bedoeling om van de grensoverschrijdende samenwerking tussen verschillende partners op het gebied van arbeidsbemiddeling en ‘welkomstdiensten’ een dagelijkse en structurele realiteit te maken. De verbinding met de Euregionale studentengemeenschappen, de pool van jong talent van de regio, zou niet meer dan logisch zijn. Het idee is al geplant en zal zeker worden opgevolgd!

Kruisbestuiving in de Euregio Maas-Rijn

Op basis van de eerste brainstorm over gemeenschappelijke plannen en doelstellingen werden de discussies georganiseerd in individuele break-outsessies met deelname naar keuze. In totaal werden 22 (!) voorstellen verzameld. Maar dan waren er ook nog de “vlinders” … en de “hommels” … Zij konden gezellig kletsen in één-op-één gesprekken langs de zijlijnen of hun meningen uitwisselen door van sessie naar sessie te hoppen, van onderwerp naar onderwerp. Een nadeel (misschien van te veel vlinderen?) was dat ik er niet in slaagde om alle interessante sessies bij te wonen (bijv. Involve Liège) of deel te nemen aan de vruchtbare groepsdiscussies die mogelijk gewenst waren op basis van persoonlijke interesse.

Deze Workplace Europe-bijeenkomst moest een werkplatform bieden om van elkaar te leren, best practices uit te wisselen en gemeenschappelijke oplossingen of samenwerkingspartners te vinden om van Europa in het algemeen – en de Euregio Maas-Rijn in het bijzonder – een betere plek te maken. De deelnemers varieerden van formele organisaties, zoals verschillende departementen van de UM, liefdadigheidsinstellingen, NGO’s, burgerbewegingen tot grensoverschrijdende initiatieven. De creatieve en boeiende werkmethode was “Open Space Technology” en werd gemodereerd door Melih Özkardes, programmamaker bij Studio Europa Maastricht. De geregistreerde organisaties genoten dan ook van een professionele, uitgebreide voor- en nabriefing met relevante documentatie over het evenement – d.w.z. stimulerend om elkaar te vinden, met elkaar in contact te komen en te blijven – en zo de optimale voedingsbodem te bieden voor (nieuwe) constructieve netwerkrelaties en projectsamenwerkingen.

Hopelijk komt er een volgende keer om die ideeën verder te laten groeien! Mogelijk in mei 2020?

 

Door Nina Büttgen
Post-doc Onderzoeker @
 ITEM
Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility ​