European week of regions and cities: ITEM / HNP side-event

11sep16:3018:00European week of regions and cities: ITEM / HNP side-eventGrensregio's: de proeftuinen van de Europese integratie . Verminder "grensblindheid" met grensoverschrijdende effectbeoordelingen

Details evenement

Vierde jaarlijkse side event in het kader van de Europese Week van Steden en Regio’s (#EURegionsWeek) 2024

Het huidige Europese beleidskader schiet tekort als het gaat om de positie van de grensregio’s. Cohesiebeleid is een belangrijke pijler voor Europees beleid en financiering met betrekking tot grensregio’s (zoals Interreg). Hoewel territoriale cohesie aan de binnengrenzen wordt beoogd, nemen de regionale ongelijkheden met de huidige aanpak eerder toe dan af.

De Europese aanpak van grensregio’s voldoet ook niet op het gebied van wet- en regelgeving, waardoor er onbedoelde neveneffecten kunnen optreden aan de Europese binnengrenzen. De territoriale dimensie van effectbeoordelingen is momenteel nog zwak te noemen en er vindt zelden een grensspecifieke beoordeling plaats.

Grensregio’s zijn de proeftuinen van de Europese integratie, maar worden nog te veel gehinderd door hun ligging aan de grens. Het huidige beleid schiet in dit opzicht tekort. Versterking van de territoriale cohesie en samenwerking aan de Europese binnengrenzen is essentieel om de uitdagingen voor de Europese integratie als zodanig aan te gaan.

De focus van de HNP/ITEM-rondetafel zal er daarom op gericht zijn om de positie van de grensregio’s veel steviger te verankeren in de ontwikkeling van het toekomstige cohesiebeleid en betere regelgeving.

Voorlopig programma

Versterking van het perspectief van grensregio’s in beleid en wetgeving staat centraal tijdens de rondetafelconferentie, die uit 2 rondes bestaat:

  • Betere regelgeving die rekening houdt met de positie van grensregio’s en de Europese binnengrenzen (border impact assessment)
  • Beter beleid met innovatieve instrumenten die grenzen effectief kunnen opheffen en zo bijdragen aan territoriale cohesie over de grenzen heen

Het evenement wordt afgesloten met een beschouwing over nut en noodzaak van coördinatiepunten en het belang van gerichte EU-instrumenten die grensoverschrijdende samenwerking in grensregio’s duurzaam stimuleren en versterken. Hiervoor zou Interreg in staat moeten zijn om de samenwerking op een duurzame manier te versterken, zonder de opgelegde focus op innovatie door economische ministeries.

Het evenement wordt live uitgezonden via YouTube. Meer informatie volgt binnenkort. Updates worden gedeeld op onze website en sociale mediakanalen.

Tijd

(Woensdag) 16:30 - 18:00