ITEM / HNP round table event

11sep16:3018:00ITEM / HNP round table eventGrensoverschrijdende samenwerking in een nieuwe politieke realiteit: wat is het toekomstperspectief van grensregio's na de Europese verkiezingen?

ITEM-HNP round table event 2024

Details evenement

Aanmeldknop

 

 

 

Na de recente regionale en nationale verkiezingen in Nederland (maart & november 2023), België (9 juni 2024) en de Europese verkiezingen (6-9 juni 2024) is er een nieuwe politieke realiteit ontstaan op verschillende niveaus; de regio’s, Nederland en België, de Benelux en de Europese Unie. In deze vierde online HNP/ITEM-rondetafel willen we de resultaten van deze verkiezingen bespreken en interpreteren voor de positie van grensregio’s in de context van de huidige mondiale en Europese uitdagingen, de toename van regionale verschillen en de opkomst van rechtse partijen in de recente verkiezingen.

Onbedoelde neveneffecten doen zich voor of kunnen zich voordoen aan de binnengrenzen van Europa als gevolg van een nieuw politiek klimaat. De territoriale dimensie van effectbeoordelingen wordt momenteel nog als zwak omschreven en grensspecifieke beoordelingen vinden zelden plaats. Grensregio’s zijn levende proeftuinen van Europese integratie. Versterking van de territoriale cohesie en samenwerking aan de Europese binnengrenzen is essentieel om de uitdagingen van de Europese integratie het hoofd te bieden.

Wat valt er te verwachten in de nieuwe politieke realiteit op nationaal niveau en in de Europese Unie? Wat zijn regionale vertegenwoordigers en andere betrokken belanghebbenden van plan te doen in een Europa van regio’s? Is de Europese benadering van regio’s en grensregio’s toereikend als het gaat om wet- en regelgeving? Aangezien het steeds belangrijker wordt om territoriale effecten in grensgebieden beter te beoordelen, zullen we de rol van regio’s in dit proces bespreken. De nadruk zal liggen op de noodzaak van betere regelgeving die rekening houdt met de positie van grensregio’s en de Europese binnengrenzen door middel van grenseffectrapportage. Het belang van gerichte Europese instrumenten die grensoverschrijdende samenwerking op een duurzame manier versterken, wordt steeds groter. We zullen stilstaan bij het nut en de noodzaak van coördinatiepunten en het belang van gerichte EU-instrumenten die grensoverschrijdende samenwerking in grensregio’s duurzaam stimuleren en versterken.

Voorlopig programma

Het versterken van het perspectief van grensregio’s in beleid en wetgeving staat centraal tijdens de ronde tafel, die uit drie rondes bestaat:
– Nieuwe politieke realiteit in de EU en in de regio.
– De toekomst van grensoverschrijdende samenwerking en de beschikbare instrumenten.
– Nieuwe (grensoverschrijdende) grenzen in Europa?

Het evenement wordt afgesloten met een journalistieke reflectie.

Het definitieve programma wordt na de zomervakantie bekend gemaakt. Houd onze website & sociale media in de gaten voor eventuele updates eind augustus.

Het evenement wordt live uitgezonden via YouTube, de voertaal is Engels.
Meer informatie volgt binnenkort. Updates worden gedeeld op onze website en sociale mediakanalen.

Tijd

(Woensdag) 16:30 - 18:00