ITEM Jaarconferentie 2023

17nov09:3017:30ITEM Jaarconferentie 2023Infrastructuur en mobiliteit: “Sterke verbindingen met buurlanden, gericht op een duurzame en leefbare samenleving over de grens”

ITEM jaarconferentie 2023

Details evenement

???? AANMELDEN (Fysieke deelname in Den Haag is niet meer mogelijk. U kunt wel nog aanmelden voor online deelname via de livestream)

Klik hier voor de live stream

Voor grote opgaven als de energietransitie en de ontwikkeling van duurzaam transport is grensoverschrijdende samenwerking essentieel. Een belangrijke vorm van grensoverschrijdende samenwerking zijn de Europese transportcorridors, die zich o.a. richten op buisleidingen, havens (waterstof) en spoor. Binnen corridors liggen deelgebieden die zich vaak al grensoverschrijdend hebben georganiseerd, zoals de Benelux, Eurodelta, La Grande Région en de Nederlands-Vlaamse samenwerking met het initiëren van een schakelmechanisme.

In de corridors komen Europa en de lidstaten tot praktische en impactvolle oplossingen. Bij de grensoverschrijdende samenwerking rond infrastructuur en mobiliteit spelen diverse vragen. Hoe kan het duiden van grenseffecten bij aanvang van nieuwe ontwikkelingen de impact in de praktijk vergroten? Hoe gaan grensoverschrijdende governance structuren om met de vorming van structurele inhoudelijke coalities? Op welke wijze kan de inzet van instrumenten een belangrijke katalysator zijn voor het behalen van grensoverstijgende doelstellingen?

Het belang van grensoverschrijdende samenwerking bij maatschappelijke opgaven wordt steeds groter. Op de ITEM-jaarconferentie 2023 gaan we graag met u in gesprek over het belang van Europese transportcorridors voor de ontwikkeling naar een duurzame en leefbare samenleving en over de grensoverschrijdende vraagstukken die daarbij spelen.

De provincie Zuid-Holland is gastheer van de ITEM-jaarconferentie 2023. Deze conferentie vindt plaats op vrijdag 17 november 2023 in het provinciehuis te Den Haag. Er is een interessant programma voor u samengesteld.

Met vriendelijke groet,  

Prof. Dr. Anouk Bollen-Vandenboorn, Directeur ITEM 
Dhr. Jaap Smit, Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland 

 

PROGRAMMA 

Moderators: Mw. Simone van Trier en dhr. Sander Kleikers

09.30 – 10.00 uur       Ontvangst gasten Provinciehuis Zuid-Holland
10.00 – 10.15 uur   Welkom door Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit en ITEM directeur, Prof. Dr. Anouk Bollen-Vandenboorn
   Wanneer krachtige Europese economische kernregio’s? 
   Kees van der Burg, Directeur Generaal Mobiliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (spreker namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers)
10.15 – 11.00 uur   Horizontale integratie van buurlanden: innovatief EU- beleid voor meer cohesie aan de grens? 
   Martin Unfried – Senior onderzoeker ITEM

Prof. Dr. Joachim Beck – Rector Hogeschool Kehl, Duitsland

Loth van der Auwermeulen – onderzoeker, Universiteit van Hasselt, België

Jean Peyrony – Algemeen directeur MOT, Frankrijk

11.00 – 11.30 uur   Grenseffecten van grensoverstijgende transport corridors? 
   Arthur van Dijk – Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland / Voorzitter Huis van de Nederlandse provincies, Brussel

Jeannette Baljeu – Gedeputeerde provincie Zuid-Holland / voorzitter EGTS Rhine-Alpine Corridor

Ronald van Roeden – Ambassadeur voor Nederland in Duitsland

11.30 – 12.00 uur   Koffie
12.00 – 12.45 uur   Grensoverschrijdende structuren nodig voor grensoverstijgende opgaven 
   Frans Weekers, Secretaris-generaal Benelux Unie

Carina van Cauter, Gouverneur Oost-Vlaanderen, België

Frederik Zevenbergen, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland, Nederland

Jean-Baptiste Cuzin, Directeur grensoverschrijdende, Europese en internationale samenwerking, La Région Grand Est, Frankrijk

Sebastian Gröning-von Thüna, Hoofd van de afdeling Grensoverschrijdende Samenwerking met Frankrijk en de BENELUX-landen, Federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken, Duitsland

 

12.45 – 14.00 uur   Lunch  
14.00 – 14.45 uur   Grensoverstijgend en grensoverschrijdend hand in hand: Energy hubs of the future 
   Martin Unfried – Senior onderzoeker ITEM

Prof. dr. Michael Frey – Hogeschool Kehl, Duitsland

Jan Molema – Benelux Unie 

14.45 – 15.15 uur   ITEM in a cross-border society 
   ITEM pitch – ITEM Grenseffectenrapportage 2023 
   Pim Mertens – Wetenschappelijk coördinator / onderzoeker ITEM 

Susanne Sivonen – onderzoeker ITEM 

Sander Kramer – onderzoeker ITEM 

Jacqueline de Groot – Strategisch adviseur ITEM 

Math Noortmann – Senior onderzoeker ITEM 

15.15 – 16.00 uur   Brede welvaart – iedere regio telt; dus ook de grensregio! 
   ITEM Handboek & interactieve grensregiokaart 
   Pim Mertens – Wetenschappelijk coördinator / onderzoeker ITEM 

Prof. Dr. Casper van den Berg – Decaan Faculteit Campus Fryslân / hoogleraar Global and local Governance, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland 

Inge Hooijen – Onderzoeksmanager Brede Welvaart Limburg / sturen op impact Nationaal Netwerk Brede Welvaart – NEIMED, Nederland 

Johan van der Valk – Project manager CBS, Nederland 

Mark Thissen – Senior onderzoeker bij Planbureau voor de Leefomgeving, Nederland 

16.00 – 16.15 uur   Slotakkoord door ITEM directeur, Prof. Dr. Anouk Bollen-Vandenboorn 
16.15 – 17.30 uur   Afsluitende borrel 

AANMELDEN

U kunt zich hier aanmelden. Fysieke deelname in Den Haag is niet meer mogelijk. U kunt wel nog aanmelden voor online deelname via de livestream.

De conferentie vindt op locatie plaats. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn, kunt u zich aanmelden voor online deelname. De link voor de livestream ontvangt u in de week voorafgaande.

TOLKEN 

De conferentie is in het Nederlands en Engels. Er zijn tolken aanwezig. In het aanmeldformulier kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van een tolk Engels/Nederlands of Nederlands/Engels (via een headset).   

 

 

 

Tijd

(Vrijdag) 09:30 - 17:30

Locatie

Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag

Organisatie

Provincie Zuid-Holland, Den Haag

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Meer info