Grenseffectenrapportage 2023

Dossier 2: Transnationale infrastructurele projecten: ambities, sectoren, instrumenten en impact op grensregio’s

Samenvatting dossier

De samenvatting van dit dossier is te bekijken in de algehele samenvatting van de ITEM Grenseffectenrapportage 2023.

Volledig dossier

Het volledige dossier is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels

Toelichting dossier

Er zijn momenteel indrukwekkende plannen voor grensoverschrijdende infrastructuurprojecten die de grenzen van NL/BE/DE overschrijden. In het geval van waterstofinfrastructuur, waterwegen, spoorweginfrastructuur is er het inzicht dat dit soort infrastructuur vanwege de ambities op het gebied van klimaatverandering en wettelijke verplichtingen op vrij korte termijn moet worden gerealiseerd. Of, zoals in het geval van de Einstein-telescoop in de Euregio Maas-Rijn, moeten beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening, vergunningen en subsidieverlening over de grens heen worden gesynchroniseerd om schadelijke vertragingen en tekortkomingen te voorkomen.

In dit grenseffectendossier zullen de verschillende projecten en ambities onderzocht worden en is de centrale vraag gericht op het blootleggen van de ontbrekende schakel: hebben we de juiste instrumenten om dit soort grensoverschrijdende uitdagingen aan te pakken? En weten we welke partner over de juiste grensoverschrijdende competenties beschikt? Zijn er bepaalde obstakels die als gemeenschappelijk probleem voor de genoemde infrastructuurprojecten kunnen worden gedetecteerd? En wat zijn innovatieve instrumenten om grote grensoverschrijdende infrastructuurprojecten te vergemakkelijken en te versnellen?