Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen in Nederland. We stemmen dan voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Zeven van de twaalf Nederlandse provincies grenst aan een buurland. Grensoverschrijdende samenwerking en een oog voor grensregio’s is dan ook extra belangrijk. Volgens de definitie van Eurostat kwalificeert de gehele provincie Limburg zelfs als grensregio. Grensoverschrijdende samenwerking is echter geen vanzelfsprekendheid, was de conclusie van de afgelopen ITEM Jaarconferentie 2022 in Groningen. Dit vergt continue aandacht en investeringen. Het is daarom van groot belang dat grensoverschrijdende samenwerking ook bij de komende Provinciale verkiezingen niet wordt verwaarloosd of als vanzelfsprekend wordt beschouwd.


Maar, wat zijn de plannen van de verschillende politieke partijen in de grensprovincies? Wat staat er in die plannen over grensoverschrijdende samenwerking? Wat zijn de effecten voor die grensregio’s? Zijn er onderwerpen die we missen? In deze ITEM Reflectie worden de partijprogramma’s in de zeven grensprovincies (Limburg, NoordBrabant, Zeeland, Gelderland, Overijssel, Groningen, Drenthe) doorgelicht en hierop gereflecteerd.