Grensoverschrijdende vraagstukken oplossen door grensoverschrijdend denken en doen

De jaarlijkse ITEM Preuvenemint Meeting was een groot succes.  Tijdens het goed bezochte evenment werden bezoekers doo middel van korte pitches en presentaties op de hoogte gebracht van de grensoverschrijdende en Euregionale mobiliteits- en samenwerkingsvraagstukken waar we aan werken.  Over de landsgrenzen heen en in de volledige omvang van onze huidige en toekomstige activiteiten namen we het publiek mee in onze activiteiten.

Ook presenteerden we de geselecteerde dossiers van de ITEM Grenseffectenrapportage 2023. De rapportage varieert dit jaar van grensoverschrijdende en transnationale infrastructuur tot onderwijs en van brede welvaart in de grensregio tot veiligheid. De rapporten vande Grenseffectenrapportage worden gepubliceerd en gepresenteerd tijden de ITEM Jaarconferentie 2023 in Den Haag.

We sloten het evenement af met een borrel in het Preuvenemint in Maastricht waar het gesprek in een informele setting werd voortgezet.

▶️ Bekijk de geselecteerde bestanden van Grenseffectenrapportage 2023