Grensoverschrijdende structuren en integratie essentieel voor de toekomst van grensregio’s

Foto jaarcongres 2022 met minister Bruins Slot

“Het is heel belangrijk om van netwerken naar grensoverschrijdende structuren te gaan. Naast verticale integratie vanuit de EU moeten we samenwerken aan horizontale integratie als een structuur die buurlanden verbindt om grensbelemmeringen en kansen op de agenda te zetten, deze te analyseren en tot gemeenschappelijke toekomstperspectieven te komen.” Zo vatte prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn de […]