Grenseffectenrapportage 2022

Dossier 7: The cross-border effects of the Dutch Nitrogen policy (student dossier)

Gabor Gyenes

Eleni Kamari

Puck Slaats

Kishan Mohansingh

Valentin Rajon Bernard

In 2019 werd het Nederlandse stikstofbeleid door de Nederlandse Raad van State in strijd geacht met de Europese wetgeving, na een eerdere prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie van de EU met dezelfde strekking. In reactie op deze beoordelingen heeft de Nederlandse regering een mix van maatregelen uitgerold om de zorgen weg te nemen. Deze variëren van het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen tot het opzetten van subsidieregelingen voor het aanpassen van landbouwbedrijven. Omdat stikstofemissies de grens over gaan en daar weer van invloed zijn op natuur, gezondheid, landbouw en industrie, worden in dit dossier de grenseffecten van het huidige Nederlandse stikstofbeleid beoordeeld. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een PREMIUM-project door een multidisciplinair studententeam.