Brede welvaart: wonen en werken over de grens

ITEM-onderzoeker Pim Mertens en Inge Hooijen (externe onderzoeker bij Regional Capital) schreven recent een artikel over brede welvaart: wonen & werken over de grens voor het vakblad Grensoverschrijdend Werken. […] Vanuit een beleidsoogpunt kan het investeren in maatregelen ter bevordering van brede welvaart positieve danwel negatieve effecten hebben die zich uitstrekken tot over de grens. […]

ITEM BRIEFS 10: Geschillenbeslechting in de Vlaams – Nederlandse grensregio. Tijd voor een grensregionale ombudspersoon?

Geschillenbeslechting in de Vlaams – Nederlandse grensregio. Tijd voor een grensregionale ombudspersoon?     De afgelopen maand haalden vier verschillende ‘grensgeschillen’ de nationale en regionale pers. De Vlaamse Minister Zuhal Demir stuurde de Nederlandse regering een aangetekende brief, waarin Nederland in gebreke wordt gesteld voor milieuvervuilingen door de Limburgse chemiegigant Chemelot (De Limburger van 22.02.24);  […]

ITEM BRIEFS 9: Samenleven met water over grenzen heen

Samenleven met water over grenzen heen         Op 16 januari jl heeft de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Kamervragen beantwoord van leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving over de duiding van het landelijk veiligheidsbeleid primaire waterkeringen, inclusief een kosteninschatting van de versterkingsopgave tot 2050. De minister […]

Voorwoord ITEM Nieuwsbrief Februari 2024

2024: ITEM zet in op de versterking van Europese grensregio’s in beleid Het jaar 2024 is in meerdere aspecten een belangrijk jaar voor grensregio’s. Zelden vinden zoveel verkiezingen plaats in de wereld als in 2024, waarbij in zo’n 70 landen mensen naar de stembus gaan. Zo vinden op 9 juni in België de verkiezingen plaats […]

ITEM BRIEFS 7: Grensoverschrijdend pensioen in de EU: de processie van Echternach

Grensoverschrijdend pensioen in de EU: de processie van Echternach     Ons pensioenland is volop in beweging; zeker als het gaat om de regeling van het grensoverschrijdende pensioen.  Op 17 januari jl. heeft de Tweede Kamer een debat gevoerd over de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Het wekt verbazing dat in de meer dan honderd uur […]

ITEM BRIEFS 6: Wetsvoorstel “Internationalisering in balans”: een grenseffectenrapportage voor het hoger onderwijs

Wetsvoorstel “Internationalisering in balans”: een grenseffectenrapportage voor het hoger onderwijs   Eind 2022 droeg de Tweede Kamer de Nederlandse regering op om maatregelen te nemen tegen de instroom van internationale studenten in het hoger onderwijs. In reactie hierop heeft het ministerie van Onderwijs het Nederlandse hoger onderwijs verzocht om te stoppen met het actief werven […]

Internationale en Europese onderzoekers en hun toegang tot de nationale ziektekostenverzekering in Nederland

Health insurance foto

Internationale en Europese onderzoekers en hun toegang tot de nationale ziektekostenverzekering in Nederland Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs) en SOFIE (Sociaal Fiscaal Internationale Expertise) hebben van veel universiteiten en onderzoeksinstituten zorgen gehoord over de ziektekostenverzekering van Europese en internationale onderzoekers en hun gezinsleden in Nederland. Nuffic en SOFIE hebben gemerkt dat […]

ITEM BRIEFS 4: Het Europees Parlement en de Raad steunen de oprichting van een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Het Europees Parlement en de Raad steunen de oprichting van een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens: Weer een stap in de richting van grensoverschrijdende gezondheidszorg   Door Susanne Sivonen     Op respectievelijk 6 december en 13 december kondigden de Raad en het Europees Parlement hun steun aan voor de oprichting van een Europese Gezondheidsdataruimte (EHDS). […]

ITEM BRIEFS 2: De Tweede Kamerverkiezingen in Nederland: De verwachtingen voor grensregio’s en grensoverschrijdende samenwerking

De Tweede Kamerverkiezingen in Nederland: De verwachtingen voor grensregio’s en grensoverschrijdende samenwerking Door Pim Mertens     Vandaag, 6 december 2023, treden de nieuwe Kamerleden aan, na aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. Op 1 december jl. werd de verkiezingsuitslag definitief vastgesteld. De PVV is als grootste partij uit de stembus gekomen […]