Nieuw belastingverdrag Nederland-België ondertekend: enkele knelpunten weggenomen

Na jaren van onderhandelen is op 21 juni 2023 het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België getekend door staatssecretaris Van Rij, de Belgische minister van Financiën Van Peteghem en de Vlaamse minister van Financiën Van Diependaele. Op 23 juni is vanuit Belgische kant de tekst van het nieuwe verdrag beschikbaar gesteld. Dit nieuwe verdrag vervangt […]

Levensverzekeringsbewijzen als barrière voor vrij verkeer van gepensioneerden

Gepensioneerden die vanuit Nederland binnen de EU emigreren en hun pensioen willen blijven ontvangen, moeten periodiek een levensbewijs opsturen naar verschillende Nederlandse instanties. Hiermee voorkomen zij dat het pensioen na overlijden onterecht wordt uitgekeerd. In de praktijk betekent dit dat een gepensioneerde, met of zonder beperkte mobiliteit, meerdere keren per jaar op eigen kosten naar […]

Euregionaal Centrum voor Kinderchirurgie

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) werkt samen met partners van de Uniklinik Aachen, de Clinique CHC MontLégia en het CHR de la Citadelle in Luik aan de oprichting van een Euregionaal Centrum voor Kinderchirurgie. Op deze pagina vindt u alle ins en outs over het initiatief. Achergrond Kinderchirurgie is een zeer gespecialiseerd vakgebied dat […]

Test Case: DigiD

Bepaalde zaken die aan ITEM worden voorgelegd, kunnen niet worden opgelost door creatieve juridische interpretatie, onze contacten met de relevante overheidsinstanties of andere vormen van samenwerking. Hoewel altijd alles in het werk zal worden gesteld om de kwestie in der minne op te lossen, kan dit in bepaalde gevallen niet voldoende zijn. Wanneer de kwesties […]

Test Case: Kinderopvangmedewerkers

Bepaalde zaken die aan ITEM worden voorgelegd, kunnen niet worden opgelost door creatieve juridische interpretatie, onze contacten met de relevante overheidsinstanties of andere vormen van samenwerking. Hoewel altijd alles in het werk zal worden gesteld om de kwestie in der minne op te lossen, kan dit in bepaalde gevallen niet voldoende zijn. Wanneer de kwesties […]

Test Case: Sociale zekerheid voor promovendi

Bepaalde zaken die aan ITEM worden voorgelegd, kunnen niet worden opgelost door creatieve juridische interpretatie, onze contacten met de relevante overheidsinstanties of andere vormen van samenwerking. Hoewel altijd alles in het werk zal worden gesteld om de kwestie in der minne op te lossen, kan dit in bepaalde gevallen niet voldoende zijn. Wanneer de kwesties […]

Hoe ook Nederlandse grensarbeiders van export WW-uitkeringen kunnen profiteren

Herziening EU Coördinatie Sociale Zekerheid: waarom de voorgestelde veranderingen in de werkloosheidsregelingen genuanceerder zijn dan politiek en media suggereren. In de media verschenen eind maart – begin april weer enkele verontrustende berichten over de geplande wijzigingen in de werkloosheidsregelingen in de Europese verordening over sociale zekerheid en het mogelijke misbruik van Nederlandse uitkeringen door buitenlandse […]

Koninklijk Besluit: samenloop Belgische werkloosheidsuitkering en Nederlandse AOW

Koninklijk Besluit: samenloop Belgische werkloosheidsuitkering en Nederlandse AOW Het recent gepubliceerde Belgische Koninklijk Besluit (KB) van 12 december 2018 tot wijziging van de werkloosheidsreglementering beoogt een oplossing te bieden voor Belgische grensarbeiders die geconfronteerd worden met een inkomensgat als gevolg van de aanzienlijke verschillen in pensioenleeftijden tussen lidstaten. ITEM-onderzoekers Marjon Weerepas, Sander Kramer en Hannelore […]

Limburgs statuut: een juridisch instrument voor grensspecifieke problemen

Welk juridisch instrumentarium kan voor de provincie Limburg een effectieve oplossing bieden om juridische grensproblemen beter aan te pakken? Hoe kan Limburg een zeker ‘mandaat’ krijgen om een actieve rol te spelen bij het oplossen van juridische grensbelemmeringen? Deze (en andere) vragen worden beantwoord in het onderzoeksrapport ‘Statuut voor Limburg‘ dat op 27 november 2018 […]

Roadmaps & Factsheets over erkenning van kwalificaties

Praktische documenten die grensoverschrijdende mobiliteit stimuleren door de erkenning van kwalificaties te vergemakkelijken Procedures voor de erkenning van kwalificaties voor gereglementeerde beroepen kunnen een uitdaging vormen. Het kan moeilijk zijn om de juiste bevoegde autoriteit te vinden en het kan nodig zijn om uitgebreide documentatie in te dienen. Door hun complexiteit worden erkenningsprocedures er vaak […]