Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) werkt samen met partners van de Uniklinik Aachen, de Clinique CHC MontLégia en het CHR de la Citadelle in Luik aan de oprichting van een Euregionaal Centrum voor Kinderchirurgie. Op deze pagina vindt u alle ins en outs over het initiatief.

Achergrond

Kinderchirurgie is een zeer gespecialiseerd vakgebied dat uitgebreide opleiding en training vereist. Uit Europees onderzoek is echter gebleken dat er in Nederland en België relatief weinig kinderchirurgische centra zijn in vergelijking met andere Europese landen zoals Duitsland. Nederland heeft een aantal grote kinderchirurgische centra verspreid over het land, maar in het zuiden van het land ontbreekt een dergelijke faciliteit tot op zekere hoogte. In de praktijk betekent dit dat kinderen in de Euregio Maas-Rijn die een chirurgische ingreep nodig hebben, vaak ver van huis en familie moeten reizen om behandeld te worden. Tegen deze achtergrond werken de partnerziekenhuizen samen om kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige kinderchirurgische zorg te bieden in de Euregio Maas-Rijn. Klik hier voor meer achtergrondinformatie.

De weg vrijmaken voor een Euregionaal Centrum voor Kinderchirurgie

Grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg is niet vanzelfsprekend. De partners die samenwerken om het Euregionaal Centrum voor Kinderchirurgie op te richten, staan voor grote uitdagingen. Met name juridische en administratieve obstakels vormen een uitdaging voor de formalisering van de samenwerking en de erkenning van het centrum als één instelling. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, uitdagingen en benodigdheden van het Euregionaal Centrum voor Kinderchirurgie?

Lees de beleidsnota

Een obstakel uit de praktijk: Kinderchirurgen en hun kwalificaties

Een voorbeeld van een juridische belemmering betreft de kwalificaties van de kinderchirurgen. Een cruciaal aspect van het toekomstige centrum is namelijk dat de betrokken kinderchirurgen hun beroep kunnen uitoefenen in alle drie de landen waar het centrum gevestigd is. Het Centrum wil ook nieuwe kinderchirurgen opleiden met een Euregionale mentaliteit. Gerelateerde vragen betreffen de erkenning van kinderchirurgie als medisch specialisme, praktijk en registratie in de Euregio Maas-Rijn en mogelijkheden voor grensoverschrijdende training in kinderchirurgie. Dergelijke kwesties waren het onderwerp van eerder onderzoek uitgevoerd door ITEM in opdracht van het MUMC+.

Lees het rapport.