Grenseffectenrapportage 2022

Dossier 2: Grenseffecten van het EU-voorstel voor een richtlijn inzake platformwerkers (ex ante)


Dr. Saskia Montebovi

Prof. Dr. Marjon Weerepas

Vandaag de dag werken meer dan 28 miljoen mensen in de EU online via digitale werkplatforms. Tegen 2025 zal dit aantal naar verwachting stijgen tot 43 miljoen mensen. Als reactie op deze snelgroeiende arbeidsmarkt en een onduidelijk wettelijk kader heeft de Europese Commissie een richtlijn voorgesteld om de arbeidsomstandigheden en sociale rechten van platformwerkers te verbeteren, meer transparantie van digitale werkplatforms te eisen en de duurzame groei van deze platforms te bevorderen. Dit dossier beoordeelt de mogelijke grensoverschrijdende effecten van de voorgestelde wetgeving.