Subsidie NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) toegekend aan Math Noortmann

Grensoverschrijdende inter-organisationele samenwerking in misdaadbestrijding De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het kader van de SGW open competitie een subsidie toegekend aan een onderzoeksvoorstel dat is geschreven door Prof. Dr Math Noortmann (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM) en Prof. Dr J.B.M. Koning (UM School of Business and Economics). […]

Weinig aandacht voor samenwerking met buurlanden tijdens verkiezingen

Reflectie PS verkiezingen 2023

Grensoverschrijdende samenwerking speelt een bescheiden rol in de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen. Opvallend genoeg ook in de provincies die grenzen aan een buurland. Dat blijkt uit een thematische analyse door expertisecentrum ITEM, verbonden aan de Universiteit Maastricht, van 56 partijprogramma’s uit zeven van de twaalf Nederlandse provincies die aan een buurland grenzen. De onderzoekers reageren verrast, omdat […]

Grenseffectenrapportage 2022: Dossier 6: De perceptie van de ‘grens’ en ‘identiteit’ van grensbewoners na de COVID-19-crisis: hoe stellen we dat vast? (opiniestuk)

Grenseffectenrapportage 2022

Grenseffectenrapportage 2022 Dossier 6: Has the border resident’s perception of the “border” changed since the COVID-19 crisis? (opinion piece) Volledig dossier Het volledige rapport is beschikbaar in het Engels en in het Nederlands. Dossier 6: Border residents’ perceptions of the ‘border’ and ‘identity’ after the COVID-19 crisis: how do we establish it? (opinion piece) Dossier […]

Grenseffectenrapportage 2022: Dossier 2: Grenseffecten van het EU-voorstel voor een richtlijn inzake platformwerkers (ex ante)

Grenseffectenrapportage 2022

Grenseffectenrapportage 2022 Dossier 2: Grenseffecten van het EU-voorstel voor een richtlijn inzake platformwerkers (ex ante) Volledig dossier Het volledig dossier is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels Dossier 2: Cross-border effects of the EU proposal for a Directive on platform workers (ex-ante) Dossier 2: Grenseffecten van het EU-voorstel voor een richtlijn inzake platformwerkers […]

Grenseffectenrapportage 2022: Dossier 1: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens – Ex ante analyse van de grenseffecten voor de Euregio Maas-Rijn

Grenseffectenrapportage 2022

Grenseffectenrapportage 2022 Dossier 1: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens – Ex ante analyse van de grenseffecten voor de Euregio Maas-Rijn Volledig dossier Het volledige dossier is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels Dossier 1: European Health Data Space: Ex-ante analysis of the cross-border effects on the Euregio Meuse-Rhine Dossier 1: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens […]