Weinig aandacht voor samenwerking met buurlanden tijdens verkiezingen

Reflectie PS verkiezingen 2023

Grensoverschrijdende samenwerking speelt een bescheiden rol in de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen. Opvallend genoeg ook in de provincies die grenzen aan een buurland. Dat blijkt uit een thematische analyse door expertisecentrum ITEM, verbonden aan de Universiteit Maastricht, van 56 partijprogramma’s uit zeven van de twaalf Nederlandse provincies die aan een buurland grenzen. De onderzoekers reageren verrast, omdat […]

Grenseffectenrapportage 2022: Dossier 6: De perceptie van de ‘grens’ en ‘identiteit’ van grensbewoners na de COVID-19-crisis: hoe stellen we dat vast? (opiniestuk)

Grenseffectenrapportage 2022

Grenseffectenrapportage 2022 Dossier 6: Has the border resident’s perception of the “border” changed since the COVID-19 crisis? (opinion piece) Volledig dossier Het volledige rapport is beschikbaar in het Engels en in het Nederlands. Dossier 6: Border residents’ perceptions of the ‘border’ and ‘identity’ after the COVID-19 crisis: how do we establish it? (opinion piece) Dossier […]

Grenseffectenrapportage 2022: Dossier 2: Grenseffecten van het EU-voorstel voor een richtlijn inzake platformwerkers (ex ante)

Grenseffectenrapportage 2022

Grenseffectenrapportage 2022 Dossier 2: Grenseffecten van het EU-voorstel voor een richtlijn inzake platformwerkers (ex ante) Volledig dossier Het volledig dossier is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels Dossier 2: Cross-border effects of the EU proposal for a Directive on platform workers (ex-ante) Dossier 2: Grenseffecten van het EU-voorstel voor een richtlijn inzake platformwerkers […]

Euregionaal Centrum voor Kinderchirurgie

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) werkt samen met partners van de Uniklinik Aachen, de Clinique CHC MontLégia en het CHR de la Citadelle in Luik aan de oprichting van een Euregionaal Centrum voor Kinderchirurgie. Op deze pagina vindt u alle ins en outs over het initiatief. Achergrond Kinderchirurgie is een zeer gespecialiseerd vakgebied dat […]

Limburgs statuut: een juridisch instrument voor grensspecifieke problemen

Welk juridisch instrumentarium kan voor de provincie Limburg een effectieve oplossing bieden om juridische grensproblemen beter aan te pakken? Hoe kan Limburg een zeker ‘mandaat’ krijgen om een actieve rol te spelen bij het oplossen van juridische grensbelemmeringen? Deze (en andere) vragen worden beantwoord in het onderzoeksrapport ‘Statuut voor Limburg‘ dat op 27 november 2018 […]