Grenseffectenrapportage 2022

Dossier 3: Energietransitie en energiezekerheid

Dossier 3: Energietransitie en energiezekerheid

Dossier 3: Energy Transition and Energy Security

Martin Unfried

De effecten van het huidige juridische, ruimtelijke en economische kader op grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie (en grensoverschrijdende samenwerking in tijden van energiecrisis)

Welke gevolgen heeft het huidige juridische, ruimtelijke en economische kader voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie en de daarmee samenhangende klimaatuitdagingen? Dit hangt samen met de veronderstelling van veel belanghebbenden dat grensregio’s een enorme achterstand hebben als het gaat om het nakomen van hun verplichtingen met betrekking tot hernieuwbare energiedoelen en andere energietransitiedoelen. De focus ligt op Duits-Nederlandse relaties.