Grenseffectenrapportage 2022: Dossier 3: Energietransitie en energiezekerheid

Grenseffectenrapportage 2022

Grenseffectenrapportage 2022 Dossier 3: Energietransitie en energiezekerheid Dossier 3: Energietransitie en energiezekerheid Dossier 3: Energy Transition and Energy Security Martin Unfried De effecten van het huidige juridische, ruimtelijke en economische kader op grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie (en grensoverschrijdende samenwerking in tijden van energiecrisis) Welke gevolgen heeft het huidige juridische, ruimtelijke en economische kader voor […]