Crossquality: beoordeling van de kwaliteit van grensoverschrijdende samenwerking

INT_Logo_Crossquality

Crossquality is een project dat wordt gefinancierd door het Europees Interreg-EMR-fonds en de Europese Unie. Het heeft tot doel de mogelijke kwalitatieve indicatoren van het Interreg-programma te onderzoeken. Aangezien er nog geen kwalitatieve indicatoren voor de evaluatie van Interreg-projecten zijn, is dit project een leidraad voor het hele Europese grondgebied.  De totale begroting van het […]

Grenseffectenrapportage 2022: Dossier 5: Grenseffecten van het Nederlandse Vuurwerkverbod (ex ante)

Grenseffectenrapportage 2022

Grenseffectenrapportage 2022 Dossier 5: Grenseffecten van het Nederlandse Vuurwerkverbod (ex ante) Volledig dossier Dossier 5: Grenseffecten van het Nederlandse Vuurwerkverbod (ex ante) Sander Kramer Pim Mertens Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 verbood Nederland de verkoop, het vervoer, het bezit buitenshuis en het afsteken van vuurwerk. Dit werd beschreven als een tijdelijke maatregel om het aantal ziekenhuisopnames […]

Grenseffectenrapportage 2022: Dossier 3: Energietransitie en energiezekerheid

Grenseffectenrapportage 2022

Grenseffectenrapportage 2022 Dossier 3: Energietransitie en energiezekerheid Dossier 3: Energietransitie en energiezekerheid Dossier 3: Energy Transition and Energy Security Martin Unfried De effecten van het huidige juridische, ruimtelijke en economische kader op grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie (en grensoverschrijdende samenwerking in tijden van energiecrisis) Welke gevolgen heeft het huidige juridische, ruimtelijke en economische kader voor […]

Grenseffectenrapportage 2022: Dossier 1: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens – Ex ante analyse van de grenseffecten voor de Euregio Maas-Rijn

Grenseffectenrapportage 2022

Grenseffectenrapportage 2022 Dossier 1: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens – Ex ante analyse van de grenseffecten voor de Euregio Maas-Rijn Volledig dossier Het volledige dossier is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels Dossier 1: European Health Data Space: Ex-ante analysis of the cross-border effects on the Euregio Meuse-Rhine Dossier 1: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens […]

Euregionaal Centrum voor Kinderchirurgie

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) werkt samen met partners van de Uniklinik Aachen, de Clinique CHC MontLégia en het CHR de la Citadelle in Luik aan de oprichting van een Euregionaal Centrum voor Kinderchirurgie. Op deze pagina vindt u alle ins en outs over het initiatief. Achergrond Kinderchirurgie is een zeer gespecialiseerd vakgebied dat […]

Limburgs statuut: een juridisch instrument voor grensspecifieke problemen

Welk juridisch instrumentarium kan voor de provincie Limburg een effectieve oplossing bieden om juridische grensproblemen beter aan te pakken? Hoe kan Limburg een zeker ‘mandaat’ krijgen om een actieve rol te spelen bij het oplossen van juridische grensbelemmeringen? Deze (en andere) vragen worden beantwoord in het onderzoeksrapport ‘Statuut voor Limburg‘ dat op 27 november 2018 […]